Ympäristö ja luonnontieto

​Tutustumme elottomaan ja elolliseen luontoon sekä havainnoimme eliöitä ja niiden elinympäristöjä. Lisäksi pyrimme ymmärtämään aineen ominaisuuksia ja fysikaalisia ilmiöitä. Tavoitteena on ihmisen ja ympäristön suhteen ymmärtäminen: ympäristöstä huolehtiminen jätettä vähentämällä.
 
Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti tehtävissä käsitellään muun muassa tuotteen elinkaarta, ekotehokkuutta tuotannossa ja yhteiskunnassa sekä arjen toimintatavoissa.

Retkeily ja luonto

Retkeily ja luonto ovat olennainen osa lasten ympäristökasvatuksessa. Tärkeää on hyvän luontosuhteen syntyminen. Jos luonto ei ole tuttu ja rakas, on vaikea motivoitua ympäristöstä huolehtimiseen.

Päiväkodin pihassakin voi kokea luonnonläheisyyttä. Retkillä lapsi oppii liikkumaan epätasaisessa maastossa ja tottuu jokamiehenoikeuksien mukaiseen retkeilyyn. Retkellä huomiota kannattaa kiinnittää eväisiin ja niiden pakkaamiseen. Mehutetrat korvataan retkipulloilla ja kertakäyttömukit sekä -lautaset kestoastioilla. Voileivät pakataan rasioihin ja mukana kulkee tietysti kankainen pieni retkiliina.

Metsämörri-retket ovat mukava tapa päästä tutuksi lähimetsän kanssa. Niissä yhdistyvät leikki, tarina ja vuodenaikojen vaihtumisen myötä muuttuva luonto. Metsämörri-ohjaajakursseja voi tiedustella Suomen Ladusta.