Katsomusaineet ja psykologia

Katsomusaineet

"Mitä enemmän otamme maailmalta, sitä vähemmän jätämme sille, ja lopulta meidän on pakko maksaa velkamme juuri sillä hetkellä, joka saattaa olla melko sopimaton voidaksemme elää edelleen", lausui Norbert Wiener aikoinaan. Muut viisaat kautta historian ovat sanoneet, että onnen salaisuus ei ole saada enemmän vaan haluta vähemmän. Tämä ajatus soveltuu myös jätteen synnyn ehkäisyyn.

Filosofian kurssilla tutuksi tulevat mm. hyvää elämää ja onnellisuutta koskevat filosofiset näkemykset sekä toimintaa ohjaavien moraalisten arvojen luonne. Elämänkatsomustiedossa tarkoituksena on kehittää arvostelu- ja harkintakykyä sekä sisäistää kestävän kehityksen periaatteita. Uskonnossa opiskelija perehdytetään uskonnosta nousevaan eettiseen ajatteluun. Aineille yhteisten tehtävien parissa pohditaan mm. luonnonvarojen käyttöä, arvoja ja kestäviä valintoja sekä henkilökohtaisen vastuun merkitystä ja halua toimia omien arvostusten mukaisesti.

Katsomusaineiden tunnille sopii myös psykologian tehtävä.

Psykologia

Psykologiassa pohditaan, mikä ohjaa meitä tekemään arkipäivän valintoja. Ryhmädynamiikka, roolit ja tieto vaikuttavat osaltaan siihen, millaista tavaraa hankimme. Maslow’n tarvehierarkian mukaan ihminen tyydyttää perustarpeitaan viidellä eri tasolla lähtien liikkeelle perustavimmista, elämälle välttämättömistä fysiologisista perustarpeista. Mitä tarpeita on sen jälkeen, kun nämä viisi tasoa on saavutettu eikä kohtuudella näytä hyvinvointiyhteiskunnassa olevan ylärajaa?