Matematiikka, fysiikka ja kemia

Matematiikka

Ei ole kauan siitä, kun eteisen puhelinpöydällä pärisi lankapuhelin ja ensimmäisissä matkapuhelimissa soiva Säkkijärven polkka herätti yleistä hämmennystä julkisilla paikoilla. Tuotannon määrä on kasvanut ja tavaroiden käyttöikä muuttunut. Samalla kotitalouksien ekologinen jalanjälki on kasvanut. Kuinka on käynyt puhelimen materiaalitehokkuuden? Tilaston ja graafisten menetelmien avulla voi hahmottaa kulutustottumusten eroja ennen ja nyt. Jätteen vähentämisen merkitystä avataan matemaattisin laskelmin ja menetelmin, samalla opiskelija oppii soveltaman matematiikkaa arkielämässä, tieteessä ja tekniikassa.

Matematiikan tunnille sopivat myös fysiikan tehtävät.

Fysiikka

Tilastot osoittavat, että kodin laitteiden määrä on kasvussa. Tämä saattaa rokottaa kotitalouksien materiaalitehokkuutta. Graafiset tasoitukset ja ekstrapolointi auttavat hahmottamaan tulevaisuutta. Selvitetään myös, kuinka paljon raaka-aineita säästyisi vuosittain, jos muovikassia ei olisi koskaan keksitty. Tulos lienee käytännöllisintä ilmoittaa kymmenpotenssina.

Fysiikan tunnille sopivat myös matematiikan tehtävät.

Kemia

Kemian avulla tutkitaan ja kehitetään materiaaleja, tuotteita, menetelmiä ja prosesseja kestävän kehityksen edistämiseksi. Ympäristölle haitallisten yhdisteiden korvaaminen vähemmän haitallisilla ja turhien aineiden tunnistaminen on arkipäivän kemiantuntemusta. Kemianopetuksessa opiskelija oppii käyttämään kemiallista tietoa kuluttajana, terveyden ja kestävän kehityksen edistäjänä. Sivuille kootut tehtävät ja artikkelit antavat aihetta miettiä niin ftalaattien kuin wc-raikastimenkin perimmäistä tarkoitusta.