HSY:n toimintapolitiikka

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY on Suomen suurin julkinen ympäristöalan toimija. HSY tuottaa jäte- ja vesihuoltopalveluita yli miljoonalle pääkaupunkiseudun asukkaalle. HSY vastaa ilmanlaatutiedosta, tuottaa paikkatietoa seudun kehityksestä ja edistää ilmastotyötä. Erinomainen palvelu ja tuotteet perustuvat asiakkaiden ja tärkeiden sidosryhmien tarpeiden, vaatimusten ja odotusten tunnistamiseen. HSY:n toiminta-ajatuksena on olla puhtaan ja kestävän kaupunkielämän mahdollistaja. ​

Toteutamme tehtäväämme

Vastuullisesti

  • Noudatamme toiminnassamme yhteiskunnan asettamia velvoitteita ja vaatimuksia sekä sidosryhmille annettuja lupauksia täyttäen lakisääteiset vaatimukset
  • Panostamme riskien kokonaisvaltaiseen hallintaan siten, että toimintavarmuutemme on korkea ja     vesihuoltoverkostojen toiminta on optimoitu 
  • Olemme ympäristövastuun ja resurssitehokkuuden edelläkävijä parantamalla alueen materiaali- ja energiatehokkuutta, lisäämällä jätteen hyötykäyttöä ja vähentämällä ravinne- ja kasvihuonekaasupäästöjä  
  • Parannamme työturvallisuutta entisestään ja tavoittelemme nolla tapaturmaa jatkuvaan parantamiseen perustuvalla toiminnalla yhdessä koko henkilöstön kanssa

Avoimesti

  • Parannamme tuotteiden ja palveluiden laatua yhdessä asiakkaiden ja sidosryhmiemme kanssa
  • Olemme selvillä toimintojemme ympäristövaikutuksista ja tiedotamme niistä kaikille sidosryhmillemme avoimesti ja rehellisesti

Palveluhenkisesti

  • Rakennamme yhteistyötä aktiivisesti asukkaiden, kaupunkien, yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa
  • Kehitämme asiakasprosesseja tuottaaksemme hyvän asiakaskokemuksen sekä luotettavia ja oikea-aikaisia palveluja

Uudistuen

  • Kehitämme aktiivisesti toimintaamme ja kokeilemme ennakkoluulottomasti uutta  
  • Edistämme henkilöstömme hyvinvointia kehittämällä johtamista ja esimiestyötä. Pidämme huolta työn sujumisesta ja osaamisen uudistamisesta

Visiomme 2025: Yhdessä teemme maailman kestävimmän kaupunkiseudun.