Viranhaltijapäätökset

HSY:n viranhaltijapäätökset julkaistaan pdf-muodossa. Tiedostot avautuvat uuteen ikkunaan.

Päätösasiakirjoissa on mahdollisesti mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016, laki  vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista1398/2016)

HSY:n vaihteen numero on 09 15611 ja HSY:n henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@hsy.fi.

HSY:n viranhaltijapäätökset »