Renja, kenttämestari, Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus toimii hyvin tarkan ympäristöluvituksen puitteissa. Kehitämme Ämmässuon toimintoja niin, että tänne toimitetut jätemateriaalit hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti.  

Vaihtelevaa ja kausiluonteista työtä

Työssäni on monia kausiluontoisia toimintoja sekä projekteja, joten työpäiväni vaihtelevat. Ajoittain olen paljon kentällä ottamassa näytteitä ja välillä taas pelkästään toimistolla. Aikaa menee paljon asioiden selvittelyyn ja suunnitteluun sekä erilaisten raporttien ja lausuntojen kommentointiin ja yhteenvetojen tekemiseen.

Sulan maan aikaan valmistamme kompostoidusta biojätteestä multaa, jolloin toiminnan organisointi ja näytteenotto vievät aikaa. Samaan aikaan käsittelemme myös Vantaan jätevoimalan polttoprosessista syntyvää kuonaa: näytteenoton organisointi ja rautametallien myynti sekä hyvitysten seuranta kuuluvat vastuulleni.

Kehittämistyössä pääsee oppimaan uutta

Ämmässuo alueena kehittyy hyvää vauhtia. Olen mukana kehittämässä materiaalivirtojen mallinnustyökalua sekä kenttäalueiden massakirjanpitoa. Tavoitteena on saada Ämmässuolle oma karttapalvelu. Tänä vuonna haemme myös muutoksia ympäristölupiin ja olen osallistunut tiiviisti lähtötietojen keräämiseen, raporttien kommentointiin ja palavereihin. Yllätyin, kuinka paljon se on vienyt aikaa.  

Antoisinta työssäni on, kun onnistun kehittämään jotain prosessia toimivammaksi. Työtä tehdessä opin koko ajan lisää toiminnoistamme ja niihin liittyvästä lainsäädännöstä, mikä helpottaa suurempien jätehuoltoon liittyvien asiakokonaisuuksien ymmärtämistä.

Ympäristövastuullisuus on minulle tärkeä asia, joten toimin myös toimipisteemme ekotukihenkilönä ja näytän omilla toimintatavoillani esimerkkiä muille.

Kesätyöntekijästä kenttämestariksi

Mielestäni HSY on vakaa ja turvallinen työnantaja. Tulin kesätöihin jätteenkäsittelykeskuksen vaa’alle  kesällä 2012, kun opiskelin ympäristösuunnittelijaksi. Sain sen jälkeen tuntisopimuksen talvikauden tuuraajaksi vaa’alle ja toimistolle. Keväällä 2013 sain opintoni loppuun ja kesän olin taas kesätöissä vaa’alla, minkä jälkeen työsuhde jatkui pidempänä sijaisuutena. Maaliskuussa 2014 pääsin kenttämestarin määräaikaisen työsuhteeseen, joka sittemmin on vakinaistettu.