Aninka, ympäristöasiantuntija

​Vesihuollon jätevedenpuhdistuksessa työskentelevä Aninka on nimikkeeltään ympäristöasiantuntija, mutta toimenkuvaltaan organisaatiotasollakin liikkuva generalisti. Kehittämisen ja laajojen yhteistyöprojektien parissa työskentelevä Aninka arvostaa HSY:n tarjoamia kouluttautumismahdollisuuksia ja monipuolista työarkea.

Ympäristöasiantuntijan nimikkeellä voi työskennellä laajan tehtäväkirjon parissa, ja jätevedenpuhdistuksen parissa työskentelevä Aninka on erikoistunut erilaisiin kehittämisprojekteihin. Niitä riittääkin aina Itämerihaasteesta hulevesiin ja Helsingin kaupungin kanssa tehtävään yhteistyöhön. Useimmiten hän toimii työtehtävissään koko HSY:n vesihuollon tai jätevedenpuhdistuksen edustajana, mutta kaikki työt eivät liity suoraan ympäristöasiantuntijuuteen.

– Työni sisältää ennen kaikkea osastotasoisia hallinta-, koordinointi- ja kehittämistehtäviä. Työnkuva on laaja, ja tälläkin hetkellä työskentelen vesihuollon kehittämisen lisäksi myös esimerkiksi HSY:n ympäristötyöryhmässä ja koordinoin jätevedenpuhdistuksen toimintajärjestelmän kehittämistä, Aninka listaa. 

Välittäjänä organisaation osien välillä

Työssään paljon ihmisiä eri osastoilta ja toimialoilta tapaava Aninka viettää säännöllisesti toimistonomadin elämää: oma työpiste on Viikinmäessä, mutta usein hänet voi löytää myös Ilmalan pääkonttorilta.

– Ilmalassa on niin hyvät oltavat tehdä töitä, etten vaihda enää Viikinmäkeen kesken päivän. Samalla tulee aina hoidettua sellaisia asioita, jotka olisivat muuten vaatineet sähköpostia ja puhelinsoittoa. On hauska huomata, että kahvitilassa kyselijöitä riittää ja minuakin on kaivattu, Aninka naurahtaa.

Lukuisista kokouksista napsahtaa Aninkan hoidettavaksi yleensä soittoja ja selvityksiä vaativia töitä, joita edistetään yhteistyössä. Vastapainona läppäriltä löytyy myös itsenäisesti tehtävää ja pikkutarkkaa hinkattavaa. Organisaation eri osien välikätenä toimiva Aninka kuvaa monenlaisista osasista koostuvaa työtään ennen kaikkea koordinoinniksi.

– Työni on pitkälti tiedon ja toiveiden vaihtoa ja yhteisistä menettelytavoista sopimista. Parasta onkin, kun saan asioita tai ratkaisuja liikahtamaan johonkin ratkaisevaan suuntaan, joko HSY:n sisällä tai yhteistöiden merkeissä.

Ammatillista kehittymistä koulutuksissa ja työn ohessa

Asiantuntijalle tärkeä konferenssit ja alan tilaisuudet ovat myös antoisa ja opettavainen osa työtä, joihin Aninka aina mahdollisuuksien mukaan innolla osallistuu.

– Täällä HSY:llä ylipäätään pääsee hyvin kouluttautumaan. Alan tilaisuudet ja kurssit ovat mielestäni todella tärkeitä oman asiantuntijuuden ja ammatillisen kehittymisen kannalta.

Aina oppia ei kuitenkaan tarvitse hakea kaukaa: runsaasti sisäisiä auditointeja tehneenä silmät ovat avautuneet erilaisille tavoille tehdä työtä.

– Sekin, että pääsee näkemään erilaisia toimintatapoja, työryhmiä ja ihmisiä kasvattaa omaa näkemystä siitä, miten asiat saa toimimaan parhaiten. On aina mielenkiintoista myös nähdä oman tehtäväkentän ulkopuolelle ja ammentaa sieltä ideoita.