Tutustu työntekijöihimme

Me HSY:läiset rakennamme pääkaupunkiseudun asukkaille ja yrityksille vastuullista ja tehokasta vesi- ja jätehuoltoa sekä kestävää ja toimivaa asuin- ja työympäristöä. Monille meistä ympäristöarvojen toteuttaminen onkin tärkeä motivaattori jokapäiväisessä työssä. Arvopohja kantaa: tehtyjen henkilöstötutkimusten mukaan olemme erittäin sitoutuneita omaan työhömme; meillä uskotaan omaan osaamiseen ja työtä pidetään kiinnostavana ja innostavana.

Asiakkainamme on yli miljoona pääkaupunkiseudun asukasta. Tarjoamme haastavan ja mielenkiintoisen työympäristön jokapäiväisen ympäristövastuun parissa. Olemme Suomen vahvin julkinen ympäristöalan toimija ja meillä työskentelee lähes 800 ammattilaista.

Tutustu työntekijöihimme ja monipuolisiin työtehtäviimme!