Eetu, Sortti-asemien toimintovastaava

​Työ Sortti-asemilla on asiakaspalvelua isolla a-kirjaimella: asiakkaat kohdataan joka päivä kasvokkain kierrätyksen merkeissä. Henkilöstöltä vaaditaan monenlaista asiantuntijuutta, ja työpaikalla onkin mahdollista lisäkouluttautua alalle. Sortti-asemien toimintovastaava Eetu kertoo, millaista on työskennellä Sortti-asemilla jätealan kehittyessä kovaa vauhtia.

Sortti-asemien suosio on vain kasvamaan päin: tammi–heinäkuussa 2019 asemilla vieraili jo yli 232 000 asiakasta. Kotitalouksien jätteitä, vaarallista jätettä ja puutarhajätettä vastaanottavia asemia löytyy viisi kappaletta ympäri pääkaupunkiseutua: Kirkkonummen Jorvaksesta, Espoon Ämmässuolta, Vantaan Ruskeasannasta sekä Helsingin Konalasta ja Kivikosta.

Toimintovastaava Eetu työskentelee Kivikon jätepalvelukeskuksen toimistotiloissa. Hän vastaa Sortti-asemien toiminnasta yhdessä operatiivisen asiantuntijan ja viiden ryhmäesimiehen kanssa. Sujuvan asiakaskokemuksen ja päivittäistoiminnan pyörimisen mahdollistavat asemanhoitajat, jotka huolehtivat asiakaspalvelusta, neuvonnasta ja muista Sortti-asemien töistä kahdessa työvuorossa. Yhteensä vuoden aikana asemilla työskentelee noin 50 henkilöä.

Asiakaspalvelulla voi vaikuttaa

Ennen kaikkea Sortti-asemilla tehdään töitä sen eteen, että ihmiset löytäisivät palvelun, jätteet löytäisivät oikeaan paikkaan ja kierrätys lisääntyisi.

– Ympäristöalan toimijana pyrimme tietysti hakemaan alalle kouluttautuneita henkilöitä, mutta sekään ei ole kynnyskysymys, jos motivaatio on kohdillaan, asemien rekrytoinneista vastaava Eetu kertoo.

Yksi vaatimus on kuitenkin ylitse muiden: Sortti-asemilla henkilöstön asiakaspalveluasenteen merkitystä ei voi ylikorostaa, sillä asiakkaat kohdataan joka päivä kasvokkain. Sortti-asemat ovat jatkuvasti tunnetumpi palvelu, ja lisääntyvät asiakasmäärät vaativat myös enemmän ja parempaa asiakaspalvelua.

– Kun asiakas kokee saaneensa tarpeeksi informaatiota ja mukavaa palvelua, sitä kautta saadaan hyvää kierrettä myös kierrätykseen liittyviin asenteisiin.


Sortti-asemilla henkilöstöä kannustetaan kouluttautumaan

Asiakaspalveluasenteen lisäksi työskentely asemilla vaatii monenlaisia käytännöntaitoja sekä koulutuksia, joista monet voi suorittaa työajalla työsuhteen alkaessa. Esimerkiksi työturvallisuuskortti- ja trukkikoulutukset ovat molemmat pakollisia asemilla työskenteleville, ja ne järjestetään myös kesätyöntekijöille. Perusteelliseen perehdytysjaksoon kuuluu HSY:n koko henkilöstölle yhteisten perehdytysten lisäksi myös Sortti-asemien oma koulutuspaketti.

Suurin satsaus työntekijöiden osaamisen kehittämiseen on kuitenkin mahdollisuus ympäristöalan ammattitutkintojen suorittamiseen.

– Työn ohessa voi suorittaa yhteistyöoppilaitoksissamme oppisopimuksella esimerkiksi ympäristöhuollon perus- tai erikoisammattitutkintoja tai osallistua esimieskoulutukseen. Näitä mahdollisuuksia olemme mielellämme suoneet, Eetu kertoo.

Asemilla työskennellään jätealan näköalapaikalla

Asiakasmäärien ja palvelun tarpeen kasvaessa jatkuvasti asemat tarjoavat myös harvinaisen vakaan työpaikan, johon ollaan tyytyväisiä.

– Asiakasmäärämme ovat kesällä 2019 kasvaneet noin 5 % vuoteen 2018 verrattuna, ja samalla kasvaa myös jätteiden määrä. Täällä ei yksinkertaisesti voi jämähtää paikoilleen, sillä kehitys ei ole vain toimijoiden itsensä vastuulla: vaikka tekisi samaa työtehtävää vuosien ajan, lainsäädäntö vauhdittaa kehitystä ja ajaa toimimaan uusilla tavoilla, Eetu kuvailee.

Kehityksen tahti on kova: vuonna 2008 ensimmäisen kerran jätehuollon töihin astunut mies ehti vielä nähdä kaatopaikkojen jätevuorten kasvun, mutta muutamissa vuosissa alueet on ehditty jo sulkea.

– Lainsäädännöllisistä syistä ja kerättävien jätelajien lisääntymisen vuoksi Sortti-asemillakin on jatkuvasti kehitettävä fasiliteetteja, kuten astioita, erilaisia puristimia ja kyltityksiä, joiden kautta jätteiden kuljetusta tehostetaan. Jos on kiinnostunut kierrätyksestä ja jätealasta, täällä tapahtuu valtavasti ja koko ajan.