Mia, asiakkuuspäällikkö

​Asiakkuuspäälliköt ovat erityisasiakkaidemme joukon oma linkki HSY:hyn. Tehtävän hoitaminen edellyttää asiakkuuspäällikkönä toimivan Mian mukaan uteliasta ja sinnikästä asennetta uusien asioiden edessä, mutta monipuolinen työ myös antaa mahdollisuuksia omien työtapojen kehittämiseen ja luoviin ratkaisuihin.

Asiakkuuspäällikkö Mia pitää kädessään vesimittaria, taustalla taloyhtiön jätetila

HSY palvelee muiden tärkeiden asiakkaidensa lisäksi kahtakymmentä erityisasiakasta. Ne tarvitsevat suuren mittakaavansa tai erityisten tarpeidensa vuoksi henkilökohtaisen kontaktin, jonka avustuksella jäte- ja vesiasiat toimivat sujuvasti.

– Autamme asiakkaita toimimaan HSY:n kanssa, ja HSY:tä toimimaan asiakkaiden kanssa paremmin. Käytännössä varmistamme, että HSY:n maine hyvänä ja vastuullisena toimijana nousee, Mia tiivistää.

Onnistuakseen työssään asiakkuuspäälliköiden on paitsi tunnettava asiakkaansa perin juurin, myös osattava tehdä yhteistyötä oman organisaation henkilöstön kanssa. Kun asiakkaan tarpeet voivat koskea lähes mitä tahansa jäte- tai vesihuollon yksityiskohtaa, ei yksikään yksittäinen asiantuntija voi hallita koko pakettia.

– Asioihin pääsee todella paneutumaan, ja kun jotain uutta tulee vastaan, saa itse pohtia, miten siitä eteenpäin, haasteista ja salapoliisityöstä nauttiva Mia kuvailee.

Kokonaisuus on nähtävä yksityiskohdissakin

Asiakkuuspäälliköiden työajasta suuri osa kuluu erityisasiakkaiden toimeksiantojen valmisteluun ja sopimusten oikeellisuuden tarkistamiseen. Yksityiskohtiin on syytä kiinnittää huomiota, sillä pieni virhe voikin suuren mittakaavan toimeksiannoissa aiheuttaa yllättäviä seuraamuksia.

– Esimerkiksi vuonna 2018 HSY toimitti asiakkailleen noin 4500 muovipakkausten keräysastiaa. Suuria määriä jäteastioita ei löydy suoraan varaston hyllyiltä, joten yhden asiakkaan palveluntarpeen muuttuessa meidän on pidettävä silmällä koko kokonaisuutta: jäteastioita on riitettävä myös muille asiakkaille.

Vesihuollon puolella asiakkuuspäälliköiden työt kulminoituvat asiakkaiden kiinteistöistä löytyviin vesimittareihin, joita HSY vaihtaa vuosittain noin 8000 kappaletta. Mittareiden lukemat toimivat laskutuksen perustana, ja toteutuneen lukeman ilmoittaminen vähintään kerran vuodessa on asiakkaan vastuulla. Valitettavasti lukemia ei aina saada säntillisesti.

– Jos vedenkulutuksessa on ilmoitusten välillä tapahtunut merkittäviä muutoksia, syntyy laskuja, jotka eivät perustu todelliseen kulutukseen. Ne aiheuttavat ylimääräistä harmia asiakkaille, Mia perustelee seurannan tärkeyttä.

Yhden luukun palvelua modernisti ja sujuvasti

Asiakkuuspäällikköiden perimmäinen tarkoitus on sujuvoittaa yhteistyötä molempien osapuolien eduksi. Kun erityisasiakkaan tarvitsee asioidensa hoitamiseksi tietää vain oman asiakkuuspäällikkönsä nimi, kynnys yhteydenotolle on matala.

– Asiakkaan ottaessa yhteyttä usein tiedämme jo, mistä on suurin piirtein kyse. Tilanteesta riippuen hoidamme asiaa itse tai selvitämme oikean tahon, joka sitten ottaa asian hoitaakseen. Me asiakkuuspäälliköt olemme erityisasiakkaille yksi luukku, jonka kautta kaikki hoituu.

Kahdenkymmenen erityisasiakkaan toimipisteet sijaitsevat ympäri pääkaupunkiseutua syrjäisissäkin sijainneissa, mutta yhteydenpito ja sujuvat työpäivät on HSY:ssä tehty helpoiksi moderneilla työvälineillä ja -tavoilla: esimerkiksi etätyöskentely kotoa käsin on Mialle arkipäivää. Etätyö sujuvoittaa hektistä työ- ja lapsiperhearkea ja auttaa keskittymistä vaativien projektien läpiviennissä.

– Säästän etätyön ansiosta miltei kaksi tuntia päivässä, kun voin bussissa istumisen sijaan aloittaa työt kävelemällä keittiön pöydän ääreen, Mia iloitsee.