Vain kuiva puu palaa tehokkaasti - Urbaani puuvaja haastaa pressun alla säilytetyn puukasan

Urbaani puuvaja -hankkeessa kehitetään uudenlaisia polttopuun kuivumista edistäviä polttopuun varastointi- ja palveluratkaisuja kaupunkien pientaloalueille. Uudet puuvajamallit luodaan suunnittelukilpailun ja yritysyhteistyön avulla. Hankkeessa myös tiedotetaan oikeista polttopuun säilyttämisen ja polttamisen käytännöistä.

Puun käyttö on lisääntynyt pääkaupunkiseudulla voimakkaasti ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi edistetään uusiutuvien energianlähteiden, kuten puun käyttöä. Suurimmassa osassa pääkaupunkiseudun omakotitaloista onkin tulisija, yleisimmin varaava takka tai puukiuas. Puun säilyttämisessä on sen sijaan parannettavaa: vain kolmasosalla pientaloista on puuvaja ja moni säilyttää polttopuunsa räystäiden tai pressujen alla tai liian umpinaisissa vajoissa, osa jopa ilman mitään suojaa.

Hyvässä puuvajassa puu kuivuu ja säilyy kuivana. Polttopuita ei kannata säilyttää maassa tai tiiviisti peitettynä, koska ne kostuvat ja homehtuvat.  Lisäksi liian kostean puun polttaminen heikentää hengitysilman laatua. HSY:n ilmanlaatumittauksissa havaitaan, että hiukkaspitoisuudet kohoavat ajoittain haitallisen korkeiksi etenkin tiiviisti rakennetuilla pientaloalueilla. Hyvät säilytysratkaisut vähentävät pienhiukkas- ja mustahiilipäästöjä ja negatiivisia ilmastovaikutuksia sekä parantavat puunpolton energiatehokkuutta. Tarvitaan helposti levitettävää, uutta informaatiomateriaalia, jotta puun säilytyksen ja polttamisen osaaminen paranisi.

Markkinoilta puuttuu myös urbaaniin kaupunkiympäristöön sopivia puuvajamalleja, jotka sopivat moderneille pientaloalueille. Kaupungin pienillä tonteilla on lisäksi tarve kehittää esimerkiksi yhteiskäyttöä naapurin kanssa.
 
Kaksivuotisen Urbaani puuvaja -hankkeen toteuttavat TTS Työtehoseura, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ja Aalto-yliopisto. Mukana asiantuntijoina on myös runsaasti alan yrityksiä ja organisaatioita, kuten Bioenergia ry ja Motiva. Hanke saa rahoitusta EU:n aluekehitysrahastolta.

Urbaani puuvaja –hankkeessa syntyy puuvajakonsepti, joka tuotteistetaan yhteistyössä alan yritysten kanssa. Omakotiasukkaan on mahdollista rakentaa urbaani puuvaja myös kokonaan itse rakennuspiirustusten avulla.

– Uudella puuvajamallilla halutaan myös helpottaa asukkaiden arkea kehittämällä ratkaisuja, missä esimerkiksi polttopuun toimitus ja puuvajan vuokraus voisivat olla samaa ostettava palvelukokonaisuutta, kuvailee hankkeen ideoita tutkimusvastaava Minna Kuusela TTS:sta. 

Viestinnällä, mm. uusien oppaiden, videoiden ja kurssien avulla lisätään asukkaiden tietoutta varastoinnin ja puun kosteuden merkityksestä energiatehokkuuteen ja ilmanlaatuun.

– Myös viestinnällä voidaan vaikuttaa hengitysilman laatuun ja ihmisten terveyteen huomattavasti, muistuttaa ilmansuojeluasiantuntija Maria Myllynen HSY:stä.

Aalto-yliopiston tutkija, arkkitehti Kristjana Adalgeirsdottir kuvailee uusien vajamallien kehittämistä:

– Uusien ratkaisujen kehittämiseksi järjestetään Aalto-yliopistossa arkkitehtiopiskelijoille suunnittelukilpailu. Kilpailun lähtökohtana ovat puiden kuivaamisen periaatteet, puutäydennysten helppous, paloturvallisuus ja pääkaupunkiseudun kuntien rakennusjärjestykset. Tavoitteena on löytää sekä kaupunkikuvallisesti että toiminnallisesti parhaat mahdolliset ratkaisut.

Omakotiasukkailta kerätään parhaillaan kuvia hyvistä puunsäilytysratkaisuista. Ilmianna toimiva puuvaja –kuvakilpailu löytyy www.urbaanipuuvaja.fi. Asukkaiden toiveita ja haasteita puuvajoihin liittyen selvitetään kyselyllä, joka käynnistyy marraskuun alkupuolella.

Hankkeen toteuttajat:

TTS Työtehoseuralla on laaja kokemus asumisen ja rakentamisen ratkaisuista, tutkimuksesta ja koulutuksesta sekä uusiutuvista energiamuodoista. TTS koordinoi hanketta ja vastaa puuvajakonseptin tuotteistamisesta.

HSY on tutkinut alueellisen pienpuupolton vaikutuksia ja on merkittävä vaikuttaja ilmastoasioissa, ilmanlaadun seurannassa ja viestinnässä. HSY vastaa hankkeen viestinnästä ja uudesta tiedotusmateriaalista.

Aalto-yliopisto on vahva osaaja kestävän kehityksen mukaisessa rakentamisessa.  Aalto vastaa hankkeessa uusien puuvajamallien kehittämisestä arkkitehtiopiskelijoille suunnatun kilpailun kautta.

Lisätietoja:    
Tutkimusvastaava Minna Kuusela, minna.kuusela(at)tts.fi, puh. 044 7143 695 (hankekokonaisuus, puuvajan tuotteistaminen)
Ilmansuojeluasiantuntija Maria Myllynen, maria.myllynen(at)hsy.fi, puh. 044 564 3748 (ilmanlaatuasiat)
Arkkitehti Kristjana Adalgeirsdottir, kristjana.adalgeirsdottir(at)aalto.fi, puh. 050 465 1771 (suunnittelukilpailu)

Aihe: Urbaani puuvaja; Seututieto; Ilmastoystävällinen arki; Ilmanlaatu
Kaupunki: Espoo; Helsinki; Kauniainen; Kirkkonummi; Vantaa
Kohderyhmä: Asukkaat; Yritykset ja yhteisöt; Asiantuntijat; Opettajat