Blominmäen viemäröintijärjestelyt vapauttavat tilaa Espoon Finnooseen

havainnekuva_Finnoo_tunneli.jpg​HSY teettää paraikaa Blominmäen jätevedenpuhdistamon neljästä viemäritunneliurakasta niiden eteläisintä osuutta Finnoossa. Kalliotunneliin rakennetaan myös pumppaamo, jolla puhdistettu jätevesi ohjataan ensin Fortumille lämmön talteenottoon ja sitten poistotunneliin merelle. Kalliorakentamisella luodaan tilaa Finnoon alueen kehittämiselle. 

- Kalliotunneliin sijoitettavilla sukellusputkilla korvataan maa-asenteiset paineviemärit ja siirtopumppaamo, joten järjestelyllä vapautetaan maanpäällisiä alueita muuhun käyttöön. Lisäksi pumppaamon valmistuttua saadaan puhdistetusta jätevedestä talteen nykyistä huomattavasti enemmän kaukolämpöä Espooseen, kertoo kohteen rakentamisen hyödyistä toimitusjohtaja Raimo Inkinen.  

Finnoon tekniikkaurakka toteutetaan käynnissä olevan Finnoon viemäritunneliurakan työmaa-alueella sen sivu-urakkana. Molempien urakoiden tavoitteena on kohteen valmistuminen kesäkuussa 2021. Urakoitsijaksi Finnoo III –tekniikkaurakkaan HSY:n hallitus valitsi Skanska Infra Oy:n noin 9,5 miljoonan euron hinnalla.  

Urakka koostuu putkisto-, koneisto- ja LVIS-töistä Finnoo II -urakan kalliotunneliin ja pumppaamolle. Urakassa tilaajina toimivat HSY ja Fortum yhdessä. Fortumin osuus urakassa liittyy puhdistetusta jätevedestä otettavan lämmön talteenottoon. Urakkasopimus voidaan solmia, kun Fortum on omalta osaltaan tehnyt tarvittavat urakkapäätökset. 

HSY ja Fortum ovat allekirjoittaneet toukokuussa 2019 jäteveden lämpösisällön hyödyntämisestä yhteistyösopimuksen.  
Lisätietoa HSY:n ja Fortumin sopimuksesta

Aihe: Hallitustiedote; Kodin vesiasiat
Kaupunki: Espoo
Kohderyhmä: Asiantuntijat; Asukkaat; Yritykset ja yhteisöt