Ennakkotiedote HSY:n hallituksen kokouksesta 11.10.2019

​Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallituksen kokous pidetään perjantaina 11.10.2019.

Kokouksen esityslista

Hallitus päättää esityksestään yhtymäkokoukselle, esitys koskee HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymistä vuosille 2020–2022. Hallitus päättää myös vesihuollon maksuista ja vesihuollon palvelumaksuhinnastosta sekä jätehuollon palveluhinnastosta. Hallitus päättää lisäksi HSY:n digitalisaation johtamismallin hyväksymisestä.

Hallitus päättää seuraavista hankinnoista:

  • vedenkulutusta reaaliaikaisesti mittaavien aluemittapisteiden rakentajien valinta
  • Viikinmäen jätevedenpuhdistamon jälkiselkeytyslinjojen 1-7 kaavinlaitteiden hankesuunnitelman hyväksyminen ja kaavinlaitteiden toimittajan valinta
  • vesimittari- ja palloventtiilien toimittajan valinta.

Hallitus saa tiedoksi Blominmäen jätevedenpuhdistamohankkeen tilannekatsauksen syyskuulta.

HSY tiedottaa kokouksen jälkeen vesi- ja jätehuollon maksuista ja hinnastoista.

Kokouksen pöytäkirja on nähtävissä perjantaina 11.10.2019.

Aihe: Hallitustiedote
Kaupunki: Espoo; Helsinki; Kauniainen; Kirkkonummi; Vantaa
Kohderyhmä: Asiantuntijat; Asukkaat; Isännöitsijät; Yritykset ja yhteisöt