Ennakkotiedote HSY:n hallituksen kokouksesta 15.11.2019

​Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallituksen kokous pidetään perjantaina 15.11.2019.

Kokouksen esityslista

Hallitus päättää muun muassa Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksen selkeytyshallin julkisivujen ja vesikaton peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksymisestä sekä Viikinmäen jätevedenpuhdistamon IO-korttien uusinnan hankesuunnitelman hyväksymisestä.

Hallitus päättää seuraavista hankinnoista:

  • jäteveden sisältämän typpiravinteen biologiseen käsittelyyn tarvittavan metanolin hankinta
  • Immolantien ja Santerlantien lähiympäristön vesihuoltoverkoston rakentamisen urakoitsijan valinta.

Kokouksen pöytäkirja on nähtävissä perjantaina 15.11.2019.

Aihe: Hallitustiedote
Kaupunki: Espoo; Helsinki; Kauniainen; Kirkkonummi; Vantaa
Kohderyhmä: Asiantuntijat; Asukkaat; Isännöitsijät; Yritykset ja yhteisöt