HSY:n hallituksen päätökset 11.10.2019

​Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallitus päätti esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2020–2022. Hallitus päätti myös vesihuollon maksut ja palvelumaksuhinnaston sekä jätehuollon palveluhinnaston.

Hallitus päätti lisäksi hyväksyä HSY:n digitalisaation johtamismallin.

Hallitus päätti seuraavista hankinnoista:

  • vedenkulutusta reaaliaikaisesti mittaavien aluemittapisteiden rakentajiksi valittiin E. M. Pekkinen Oy, Suomen Meriittirakennus Oy ja VM Suomalainen Oy
  • Viikinmäen jätevedenpuhdistamon jälkiselkeytyslinjojen 1–7 kaavinlaitteiden hankesuunnitelma hyväksyttiin ja kaavinlaitteiden toimittajaksi valittiin Econet Oy
  • vesimittari- ja palloventtiilien toimittajaksi valittiin Onninen Oy.

Hallitus sai tiedoksi Blominmäen jätevedenpuhdistamohankkeen tilannekatsauksen syyskuulta.

HSY tiedottaa erillisellä tiedotteella vesi- ja jätehuollon maksuista ja hinnastoista.

Kokouksen pöytäkirja, jossa on lisää edellisistä sekä muut päätetyt asiat.

Aihe: Hallitustiedote
Kaupunki: Espoo; Helsinki; Kauniainen; Kirkkonummi; Vantaa
Kohderyhmä: Asiantuntijat; Asukkaat; Opettajat; Yritykset ja yhteisöt