HSY:n hallituksen päätökset 13.12.2019

​Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallitus päätti muun muassa valita osaltaan Kruunusillat -hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavaksi konsortioksi Kruuvin Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan päätöksen mukaan. Kruuvin konsortion muodostavat YIT Suomi Oy, NRC Group Finland Oy, Ramboll Finland Oy ja Sitowise Oy. Hallitus päätti myös esittää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:lle vuonna 2020 sovellettavien valtion tukemassa asuntotuotannossa olevien tonttien enimmäishinnat.

Hallitus päätti seuraavista hankinnoista:
  • sekajätteiden keräys- ja kuljetustöiden urakoitsijoiksi Etelä-Espooseen valittiin kuudelle urakka-alueelle takakuormaustyöhön Lassila & Tikanoja Oyj ja yhdelle urakka-alueelle etukuormaustyöhön Remeo Oy
  • Finnoo III tekniikkaurakan urakoitsijaksi valittiin Skanska Infra Oy.

Hallitus sai tiedoksi Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksen 2016–2019 syksyn 2019 seurantakatsauksen.

Kokouksessa käsitellyt muut asiat päätettiin ehdotusten mukaisesti.

HSY tiedottaa erillisellä tiedotteella Finnoo III tekniikkaurakasta.

Kokouksen esityslista/pöytäkirja, jossa on lisää edellisistä sekä muut käsitellyt asiat

Aihe: Lajittelu ja kierrätys
Kaupunki: Espoo; Helsinki; Kauniainen; Kirkkonummi; Vantaa
Kohderyhmä: Asiantuntijat; Asukkaat; Yritykset ja yhteisöt