HSY:n hallituksen päätökset 15.11.2019

​Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallitus päätti muun muassa hyväksyä Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksen selkeytyshallin julkisivujen ja vesikaton peruskorjauksen hankesuunnitelman sekä Viikinmäen jätevedenpuhdistamon IO-korttien uusinnan hankesuunnitelman.

Hallitus päätti seuraavista hankinnoista:

  • Immolantien ja Santerlantien lähiympäristön vesihuoltoverkoston rakentamisen urakoitsijaksi valittiin Terrawise Oy
  • jäteveden sisältämän typpiravinteen biologiseen käsittelyyn tarvittava metanoli tilataan NovoChem Oy:ltä.

Kokouksen pöytäkirja, jossa on lisää edellisistä sekä muut päätetyt asiat

Aihe: Hallitustiedote
Kaupunki: Espoo; Helsinki; Kauniainen; Kirkkonummi; Vantaa
Kohderyhmä: Asiantuntijat; Asukkaat; Isännöitsijät; Yritykset ja yhteisöt