Kehittyvä kaupunkiseutu ohjaa HSY:n investointeja

​Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän yhtymäkokous hyväksyi kokouksessaan 15.11.2019 HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2020–2022. Suunnitelman tavoitteiden pohjana ovat strategiset päämäärät ympäristövastuun ja resurssitehokkuuden edelläkävijä, korkea toimintavarmuus, sujuvat palvelut ja vakaa talous.

HSY_Yhtymakokous_15112019.jpg

Kehittyvä kaupunkiseutu ohjaa HSY:n investointeja

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän yhtymäkokous hyväksyi kokouksessaan 15.11.2019 HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2020–2022. Suunnitelman tavoitteiden pohjana ovat strategiset päämäärät ympäristövastuun ja resurssitehokkuuden edelläkävijä, korkea toimintavarmuus, sujuvat palvelut ja vakaa talous.

HSY turvaa vastuullisella taloudella investointeja

Talousarvion ja -suunnitelman laadinnassa tuottavuustavoitteena on keskimääräinen 1,5 prosentin vuotuinen tuottavuuden paraneminen. Vuonna 2020 investoinnit ovat yhteensä 256,1 miljoonaa euroa, josta 228,1 miljoonaa on vesihuollon ja 24,5 miljoonaa jätehuollon investointeja, muita investointeja on yhteensä 3,5 miljoonaa euroa.

Vesihuollon toiminta-alueen laajentumisen ja jäsenkuntien kaavoituksen edellyttämät investoinnit vuosille 2020 - 2022 ovat yhteensä 136,9 milj. euroa. Merkittäviä hankkeita ovat mm. Finnoo ja Suurpelto Espoossa, Jätkäsaari, Kalasatama, Telakkaranta, Kruunuvuorenranta ja Pasila Helsingissä sekä Kivistö Vantaalla. Myös Raide-Jokeri ja Kruunusillat-hanke ovat merkittäviä vesihuollon investointikohteita. Haja-asutusalueiden vesihuoltoa rakennetaan mm. Pakankylän alueella Espoossa sekä Kiilan alueella Vantaalla.

Vedenhankinnan ja -puhdistuksen investoinnit vuosille 2020–2022 ovat yhteensä 39 milj. euroa.

– Merkittävin investointimme vedenhankinnan toimintavarmuuden parantamiseksi on Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen kapasiteetin nostaminen ja rakennussaneeraus. Vedenjakeluverkoston toimintavarmuutta parannamme muun muassa uudella yhteydellä Mäkkylästä Kauniaisten vesitornille ja Hakunilan vesitornin yhteyksillä, kertoo HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen.

Viemäröintijärjestelmän tärkeimmät investoinnit ovat Kivistön ja Koillis-Espoon runkoviemäri, Esplanadi-Munkkisaari tunneli sekä Lauttasaaren paineviemäri.

Verkostosaneeraukset yhteishankkeina kaupunkien kanssa

Verkostosaneerauksessa keskitytään runkoyhteyksien toiminnan varmistamiseen. Merkittävä osa verkostosaneerauksista tehdään yhteishankkeina kaupunkien katutöiden yhteydessä, kuten Esplanadi-Etelärannan alueen vesihuoltoverkostojen uusiminen. Lisäksi tärkeitä verkostosaneerauksia tehdään Munkkiniemessä Helsingissä sekä Otaniemessä ja Etelä-Laajalahdessa Espoossa.

Jätevedenpuhdistuksen investoinnit vuosina 2020–2022 ovat yhteensä 180,5 milj. euroa.

– Blominmäen jätevedenpuhdistamohanke on edelleen suurin investointimme. Lisäksi varmistetaan Viikinmäen puhdistamon toiminnan kannalta kriittinen purkutunneliyhteys välillä Viikinmäki–Viikki ja varaudutaan ravinteiden entistä parempaan talteenottoon, listaa Raimo Inkinen.

Jätehuollon investoinneilla entistä puhtaampaa ympäristöä

Jätehuollon hankkeet keskittyvät ympäristöhaittojen minimoimiseen ja HSY:n toimipisteiden mahdollisimman tehokkaaseen hyödyntämiseen. Sortti-asemia ja Kivikon jätepalvelukeskusta saneerataan. Lisäksi jatketaan yhteistyötä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen kanssa Mini-Sortti-asemien perustamiseksi.

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen investoinneilla edistetään Ekomo-toimintaa ja minimoidaan ympäristöhaittoja sekä valmistaudutaan entistä parempaan ravinteiden kiertoon. Lisäksi tehdään ympäristölupien edellyttämiä kaatopaikan pinnan viimeistelytöitä ja lisätään suoto- ja hulevesien käsittelyyn liittyvää kapasiteettia.

Aihe: Hallitustiedote
Kaupunki: Espoo; Helsinki; Kauniainen; Kirkkonummi; Vantaa
Kohderyhmä: Asiantuntijat; Asukkaat; Isännöitsijät; Yritykset ja yhteisöt