Kierrätysaihe mukana Tekniikan museon uudessa näyttelyssä

Tekniikan museon näyttelystä löytyy myös kierrätyskone.

Kummituksen keksintökoje -näyttelyn keskiössä ovat lapsen uteliaisuus, mielikuvitus sekä tutkimisen ilo. Ensisijaisesti 5-9-vuotiaille suunnattu näyttely innostaa tutkimisen ja kokeilemisen kautta pohtimaan tekniikan olemusta, ilmiöitä ja muutosta. Mitä yhteistä on sählymailalla ja ovenkahvalla? Minkälaisia osia eri aikaisten puhelinten  sisältä löytyy? Entä miksi näyttelystä löytyy jättikokoinen pehmogorilla?

Näyttelyssä museon kummitus kutsuu lapset tarkastelemaan teknisiä laitteita; miettimään, mikä on uutta ja mikä vanhaa; tutustumaan suomalaisiin keksijöihin ja keksintöihin ja lopuksi käynnistämään kummituksen kummallisen kojeen. Lapset voivat myös jättää oman jälkensä näyttelyyn askartelemalla oman keksintönsä ja asettamalla sen esille.


Näyttely on suunniteltu vahvistamaan lasten omaa luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä sekä kannustamaan lapsia tutkimaan ja kokeilemaan. Se kannustaa lapsia luovaan ajatteluun ja luo valmiuksia käsitteelliselle ja tieteelliselle ajattelulle.

- Näen erittäin tärkeänä innostaa lapsia tekniikkaan ja luonnontieteisiin jo varhain, Sähköturvallisuuden edistämiskeskuksen toimitusjohtaja Timo Kekkonen sanoo.

- Parhaassa tapauksessa lapsena syttynyt kipinä kantaa aikuisuuteen asti, ja tuottaa tulevaisuuden osaajia ratkaisemaan akuutteja globaaleja ongelmia. Tulevaisuuden työtehtävät poikkeavat varmasti 2000-luvun alun ammateista, ja teknisen osaamisen merkitys alalla kuin alalla tulee entistä tärkeämmäksi , hän jatkaa.

- Leikki ja oivallukset ovat hyvä tapa johdattaa myös lajittelun ja kierrätyksen pariin. Tekniikan museon lähestymistapa soveltuu hienosti nykypäivän osaamistarpeisiin , toteaa vuorostaan Helsingin seudun ympäristöpalveluiden viestintäjohtaja Riitta-Liisa Hahtala.

Näyttely perustuu Tekniikan tarinamatolla -toimintamalliin, joka syntyi osana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Pienten paja -kehityshanketta vuosina 2012–2015. Hankkeessa tutkittiin ja kehitettiin yhteistyössä Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan Professori Kristiina Kumpulaisen johtaman esi- ja alkuopetuksen tutkimusryhmän (nyk. Playful Learning Center) kanssa ikäryhmälle suunnattuja  teknologiakasvatuksen menetelmiä museoympäristössä.

- Museoilla on tärkeä tehtävä luoda avoimia kohtaamisen, tekemisen ja oppimisen tiloja kaikille, lapsia ja perheitä unohtamatta. Tekniikan museo on pitkäjänteisesti, tutkimusperustaisesti ja rohkeasti kehittänyt ’koskettavia’ näyttelyitä ja työpajoja, joissa historia, tiede, teknologia, ihmiset ja tulevaisuus voivat kohdata. Sen kehittämien ohjelmien myötä museosta on muovautunut yhteisen ihmettelyn, mielikuvittelun, tutkimisen, tekemisen ja tiedon rakentamisen keskittymä. Tekniikan museo ei myös ole unohtanut leikin ja leikillisyyden merkitystä ajattelun, tieteen ja teknologian kehittymisessä. En voi suositella muuta kuin että hyppää mukaan Kummituksen keksintökojeeseen , kehottaa Kasvatustieteen professori Kristiina Kumpulainen Helsingin yliopiston Playful Learning Centeristä.

Näyttely avautuu yleisölle 9.11. ja isänpäivänä 10.11. klo 11.00-15.00 järjestetään kaikille avoin koko perheen tapahtumapäivä näyttelyssä. Kummituksen keksintökoje -näyttely huipentaa Tekniikan museon 50-vuotisjuhlavuoden.
Näyttely on viimeinen vaihe Tekniikan museon suurta 2016 alkanutta perusnäyttelyuudistusta. Näyttely on esillä vuoteen 2024 asti.

Näyttelyä ovat tukeneet: Suomen Kulttuurirahasto | Jane ja Aatos Erkon säätiö | Jenny ja Antti Wihurin rahasto |
Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry | Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut HSY| Safety Reflector Finland Oy | Sinituote Oy

TEKNIIKAN MUSEO
Helsingin Vanhassakaupungissa sijaitseva Tekniikan museo on tekniikan alan valtakunnallinen erikoismuseo ja alansa ainoa yleismuseo Suomessa. Museon kokoelmiin on tallennettu kertomus Suomen tiestä agraariyhteiskunnasta maailmanlaajuisesti tunnustetuksi teknologiaosaajaksi. Vuonna 2019 museossa vierailee 45 000 kävijää.
www.tekniikanmuseo.fi

Aihe: Ilmastoystävällinen arki; Lajittelu ja kierrätys
Kaupunki: Espoo; Helsinki; Kauniainen; Kirkkonummi; Vantaa
Kohderyhmä: Asukkaat; Opettajat