Muutoksia HSY:n vesihuoltomaksuihin ja kiinteistöjen jätehuoltomaksuihin vuonna 2020

a5465a75-1a6c-4170-bfd7-0ed4fe7ba7ed.jpg​Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY kannustaa hinnoittelulla pääkaupunkiseudun asukkaita jätteiden lajitteluun. Hyötykäyttöön lajiteltu jäte on kiinteistöille entistä halvempaa. Vesihuollon maksukorotuksilla turvataan osaltaan tulevia investointeja. HSY:n hallitus päätti kokouksessaan 11.10. vesi- ja jätehuollon hinnastot, jotka tulevat voimaan tammikuun alusta 2020.

Maltillisia korotuksia vesimaksuihin

Veden käyttö- ja perusmaksut nousevat keskimäärin 1,1 prosenttia. Veden arvonlisäverollinen käyttömaksu nousee 1,45 eurosta 1,48 euroon kuutiometriltä. Käyttömaksut perustuvat kiinteistön käyttämän veden määrään. Perusmaksun yksikköhinta nousee 0,0205 eurosta 0,0208 euroon kerrosneliöltä. Kuukausittain veloitettavaan perusmaksuun vaikuttaa kiinteistön pinta-alan lisäksi sen käyttötarkoitus. Jätevesimaksu säilyy ennallaan eli 1,75 eurossa kuutiometriltä.

- Jäsenkunnat maksavat HSY:lle hulevesimaksua yleisten alueiden sade- ja sulamisvesien viemäröinnistä. Tämä maksu pienentää osaltaan kiinteistöjen jätevesimaksun korotustarvetta, kertoo HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen.

- Tehtävämme on mahdollistaa korkealaatuinen juomavesi yli miljoonalle pääkaupunkiseudun asukkaalle. Mahdollistamme maksujen korotuksilla vesihuollon investoinnit, kuten vesijohto- ja viemäriverkoston saneeraustason nostoa ja Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentamisen, jatkaa Inkinen.

Jätteiden lajittelu alentaa kiinteistöjen jätehuoltokustannuksia

Kiinteistöjen hyötyjätteiden, kuten biojätteen ja muovipakkauksien maksut alenevat, sillä haluamme kannustaa pääkaupunkiseudun asukkaita lajitteluun ja jätteiden kierrättämiseen. Seuraavien jäteastioiden tyhjennyshinnat alenevat keskimäärin:

  • Biojäte -3,8 %
  • Kartonkipakkaukset -0,11 %
  • Muovipakkaukset -12,8 %

Pienmetallin ja lasin tyhjennyshinnat säilyvät ennallaan. Lajittelemattoman jätteen eli sekajäteastioiden tyhjennyshinnat nousevat keskimäärin 4,7 prosenttia. Kiinteistöjen jätehuoltomaksuihin vaikuttavat sekajäteastian koko ja tyhjennysrytmi. Asiakashinnat nousevat kiinteistötyypistä riippuen keskimäärin 1,9 prosenttia. Hintojen muutoksilla varaudutaan tulevien investointien talousvaikutuksiin ja jätelainsäädännön muutoksiin.

- Asukkaat voivat itse vaikuttaa kiinteistöjen jätekustannuksiin kierrättämällä jätteitä, vähentämällä syntyvää jätemäärää ja optimoimalla jäteastioiden koon ja tyhjennysvälin, korostaa toimitusjohtaja Inkinen.

Jätehuoltomääräysten mukaan vuodesta 2021 alkaen biojäte, muovi-, lasi- ja kartonkipakkaukset sekä pienmetalli kerätään erikseen kiinteistöistä, joissa on vähintään viisi huoneistoa. Kiinteistöt voivat jo nyt tilata käyttöönsä astioita eri jätteiden lajitteluun.

Kierrätettävien jätteiden valikoima laajenee Sortti-asemilla

Sortti-asemilla alkaa muovin ja tekstiilin keräys ja ne ovat hinnastossa uusina jätelajeina. Eräisiin jätteisiin, kuten palava sekajäte, kiviaines ja puu tulee hinnankorotuksia vastaamaan kustannusten nousua. Painekyllästetty puu muuttuu kuljetus- ja käsittelykustannusten nousun vuoksi maksulliseksi.

Jätemaksuilla katetaan osa kotitalouksien maksuttomista palveluista, esimerkiksi vaarallisen jätteen keräyksestä, HSY:n kiertävistä keräysautoista, jäteneuvonnasta ja Sortti-asemien toiminnasta. Monien kotien jätteiden kuten vaarallisen jätteen, sähkölaitteiden ja metallin, tuonti Sortti-asemille on maksutonta. Hinnoittelulla kannustetaan jätteiden lajitteluun.

Aihe: Hallitustiedote
Kaupunki: Espoo; Helsinki; Kauniainen; Kirkkonummi; Vantaa
Kohderyhmä: Asiantuntijat; Asukkaat; Isännöitsijät; Yritykset ja yhteisöt