Yhdyskuntajätteen kierrätysasteen laskemiseksi on kehitetty uusi menetelmä

Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset (CircHubs) -hankkeessa on kehitetty kaupunkiseuduille laskentamalli yhdyskuntajätteen kierrätysasteen laskemiseksi. Laskentamallin avulla voidaan tarkastella kierrätysasteiden kehitystä ja lainsäädännössä asetettujen tavoitteiden toteutumista eri alueilla Suomessa. Yhdyskuntajätteitä ovat kotitalousjäte sekä julkisten ja yksityisten palveluiden jätteet.

Kiertotalouteen siirtyminen edellyttää entistä laajempaa ja tehokkaampaa yhdyskuntajätteiden kierrättämistä. EU:n jätedirektiivissä on asetettu yhdyskuntajätteelle 60 prosentin kierrätystavoite vuoteen 2030 mennessä.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY laski pääkaupunkiseudun kierrätysasteen uuden laskentamallin avulla. Sen mukaan yhdyskuntajätteen kierrätysaste oli 48,1 prosenttia vuonna 2018 ja 47,6 prosenttia vuonna 2017.

- HSY:n tavoitteena on saada 60 prosenttia yhdyskuntajätteestä materiaalikiertoon vuoteen 2025 mennessä. Kierrätys on tehostunut, mutta tavoitteeseen on vielä matkaa. Me tarjoamme asukkaille puitteet jätteiden lajitteluun, mutta asukkaiden lajitteluaktiivisuudella on tärkeä merkitys kotitalouksien kierrätysasteen nostamisessa, sanoo HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen.

- Lajittelumääräykset koskevat nykylainsäädännön mukaan vain alueen kotitalouksia, eivätkä ne ohjaa esimerkiksi kauppoja ja ravintoloita lajittelemaan jätteitään, Inkinen muistuttaa. Kierrätystavoitteen saavuttamiseksi kaikkien toimia tarvitaan, hän jatkaa.

Jokainen asukas tuotti kotitalousjätettä viime vuonna neljä kiloa vähemmän kuin edellisenä vuonna

Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen kotitalouksissa syntyi jätteitä 332 000 tonnia vuonna 2018. Asukasta kohden laskettuna kotitalousjätettä syntyi 275 kiloa, mikä on neljä kiloa vähemmän kuin vuonna 2017.

- Kotitalouksissa syntyvän jätteen kokonaismäärissä ei ole havaittavissa suurta vaihtelua, mutta asukasta kohti laskettuna jätemäärä on vähentynyt pääkaupunkiseudulla viime vuosina. Kotitalousjätteestä kierrätettiin 45 prosenttia. Kaikki kotitalousjäte hyödynnetään eli sitä ei ohjata hyödyntämättömänä loppusijoitukseen, HSY:n kiertotalousasiantuntija Andrea Weckman kertoo.

HSY edistää kiertotaloutta parantamalla entisestään asukkaiden lajittelumahdollisuuksia kiinteistöillä ja Sortti-asemilla. Lajittelumahdollisuuksia on parannettu pilotoimalla monilokeroisen jäteastian käyttöä ja vaarallisen jätteen keräystä pienkiinteistöillä. Vuodesta 2021 alkaen biojätettä, muovi-, lasi- ja kartonkipakkauksia sekä pienmetallia kerätään kaikista kiinteistöistä, joissa on vähintään viisi huoneistoa.

CircHubs-hankkeessa ovat mukana HSY, Suomen ympäristökeskus SYKE, Business Tampere, Tampereen yliopisto, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH), Turun ammattikorkeakoulu ja Kiertokaari Oy. Se on osa Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun 6Aika-strategiaa ja saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastolta (EAKR).

Yhdyskuntajäte

  • Yhdyskuntajäte on asumisessa syntyvä jäte (kotitalousjätettä) sekä ominaisuudeltaan, koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettava kaupan ja teollisuuden sekä palvelutoiminnan jäte, esimerkiksi kouluista, sairaaloista, toimistoista, kaupoista, ravintoloista ja muista yrityksistä peräisin oleva jäte.
  • Tällaista jätettä on sekajäte ja esimerkiksi biojäte, paperi, kartonki, lasi, metallit, muovipakkaukset, sähkö- ja elektroniikkalaiteromu ja käytetyt paristot.
  • Yhdyskuntajätteeseen ei sisälly teollisesta tuotannosta, maataloudesta, metsätaloudesta, kalastuksesta, sakokaivoista eikä viemäriverkosta ja viemäriveden käsittelystä peräisin oleva jäte, mukaan lukien puhdistamoliete, romuajoneuvot tai rakennus- ja purkujäte. 

Kotitalousjäte

Kotitalousjäte on asumisessa syntyvää jätettä.

Kotitalouksien jätteeksi ei lueta kodin tai sen piirin ulkopuolella syntyneitä, vaikkakin kotitalouden tuottamia jätteitä, kuten autojen öljynvaihdossa huoltamolle jääneet jäteöljyt, eikä myöskään kotitaloudesta peräisin oleva jätettä, joka ei ole yhdyskuntajätettä, kuten romuautot ja rakennus- ja purkujäte. 

Kierrätysaste

Kierrätysasteeseen lasketaan jätteet, joiden käsittelytapa on

  • hyödyntäminen aineena
  • hyödyntäminen rakenteissa
  • kompostointi ja mädätys.

Lisätietoa:

Hankelogot

Aihe: Lajittelu ja kierrätys
Kaupunki: Espoo; Helsinki; Kauniainen; Kirkkonummi; Vantaa
Kohderyhmä: Asiantuntijat; Asukkaat