Ennakkotiedote HSY:n hallituksen kokouksesta 20.9.2019

​Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallituksen kokous pidetään perjantaina 20.9.2019.

Kokouksen esityslista on nähtävissä osoitteessa http://hsy01.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames

Hallitus päättää muun muassa Blominmäen jätevedenpuhdistamohankkeeseen liittyvistä suunnittelutoimeksiannoista ja jätevesilietteen pyrolyysin koetoimintalaitoksen tarkistetun hankesuunnitelman hyväksymisestä. Hallitus päättää myös sopimuksesta koskien Finnoon pilaantuneen alueen kunnostustyötä ja kunnostustöiden kustannustenjakoa Espoon kaupungin ja HSY:n välillä sekä vesihuollon investointimäärärahan ylityksen esittämisestä yhtymäkokoukselle.

Hallitus päättää seuraavista hankinnoista:

  • urakoitsijan valinta rakentamaan Lauttasaaren paineviemäriä välille Lauttasaari–Taka-Töölö 
  • jätteiden keräys- ja kuljetustöiden urakoitsijoiden valinta sekajätteen osalta Itä-Vantaalle ja kartongin osalta koko Vantaalle
  • pyrolyysin koetoimintalaitoksen täydennyskoneiston urakoitsijoiden valinta.

Hallitus saa tiedoksi yhteenvedon jäsenkaupunkien lausunnoista HSY:n alustavaan toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2020–2022 ja osavuoksikatsauksen tammi-elokuulta 2019.

HSY tiedottaa kokouksen jälkeen Lauttasaaren paineviemärin rakentamisesta.

Kokouksen pöytäkirja on nähtävissä em. osoitteessa perjantaina 20.9.2019.

Aihe: Hallitustiedote
Kaupunki: Espoo; Helsinki; Kauniainen; Vantaa; Kirkkonummi
Kohderyhmä: Asukkaat