Pisara-harjoitus järjestetään Vantaan Tikkurilassa 26.10.2019

Pisara 2019 on Suomen Punaisen Ristin valtakunnallinen valmiusharjoitus, joka järjestetään koko maassa lauantaina 26.10.2019. Harjoituksen teemana on vesikriisi, sillä puhdas vesi on kaikille välttämätöntä. Punainen Risti toimii häiriötilanteissa viranomaisen tukena ja sen työtä täydentäen.

kartta.jpgPunaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piiri järjestää harjoituksen Tikkurilassa yhteistyössä Vantaan kaupungin ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n kanssa. HSY:n tavoitteena on saada harjoituksesta kokemusta SPR:n hälytysryhmien käytöstä varavedenjakelussa, tiedottamisessa (asuntoihin jaettavat tiedotteet), asukkaiden opastamisessa sekä erityisryhmien tukemisessa tilanteessa, jossa terveydensuojeluviranomainen on asettanut asukkaille vedenkäyttörajoituksia.

Tikkurilassa Punaista Ristiä pyydetään tukemaan viranomaisia, kun alueella noin tuhannen talouden asukkaille tiedotetaan tilanteesta ja alueella järjestetään tilapäistä vedenjakelua. Harjoitukseen osallistuu kymmeniä vapaaehtoisia sekä HSY:n, Vantaan kaupungin ja Punaisen Ristin henkilöstöä.

HSY lähettää kahdelle rajatulle alueelle Tikkurilassa tekstiviestejä, joissa kerrotaan harjoituksesta ja sen etenemisestä. Lisäksi näille samoille alueille SPR:n vapaaehtoiset jakavat tiedotteita ja keräävät harjoitukseen liittyvää tietoa asukkailta. Vedenjakelupisteet perustetaan Prisman eteen ja Tikkurilan torille. Tapahtuman infopiste löytyy Heurekan lähettyviltä. Tekstiviestin saaneet voivat noutaa ämpärin vedenjakelupisteeltä niin kauan kun niitä riittää. 

SPR:n Helsingin ja Uudenmaan piirin tiedote harjoituksesta

Vantaan kaupungin tiedote harjoituksesta

Saitko tekstiviestin harjoituksesta? Lisätietoa tekstiviestipalvelustamme: hsy.fi/tekstiviesti

Lauantaina 26.10. kello 10-14 harjoituksen puhelinnumero tarvittaessa: 040 7550 608

Pisara-övningen ordnas i Vanda Dickursby den 26.10.2019

The Pisara preparedness exercise in Tikkurila, Vantaa, on 26 October, 2019

PISARA 2019 is a national preparedness exercise of the Finnish Red Cross which is organised throughout the country on Saturday 26 October, 2019. The theme of the exercise is water crisis, because clean water is essential to all of us. The Finnish Red Cross helps and supports the work of authorities during abnormal situations.

The Helsinki and Uusimaa district of the Finnish Red Cross organises the exercise in Tikkurila, in collaboration with the City of Vantaa and HSY Helsinki Region Environmental Services Authority. HSY's objective is to gain more experience from the work of the Red Cross emergency preparedness groups on providing a water supply from fresh water reserves, on communication distribution (information bulletins distributed to all households), providing guidance and advice for residents, and supporting special groups in a situation where the authority of health protection has restricted residents’ use of water.

The Red Cross is requested to support the authorities in Tikkurila where ca. a thousand households will be informed about the situation and a temporary water supply will be organised in the area. There will be dozens of volunteers and employees of HSY, City of Vantaa and Red Cross participating in this preparedness exercise.

HSY sends text messages in two limited areas in Tikkurila to inform about the preparedness exercise and its progress. Additionally, the Red Cross volunteers will distribute handouts and collect information on the exercise from residents. The water supply points will be set up in front of Prisma and at the Tikkurila market. The event info desk will be located near Heureka. Those who have received a text message can go and fetch a bucket from the water supply point as long as stocks last. 

Aihe: Kodin vesiasiat
Kaupunki: Vantaa
Kohderyhmä: Asukkaat; Yritykset ja yhteisöt; Isännöitsijät