Puhdistetun jäteveden ylivuotorajan ylitys Helsingin Viikissä

​HSY:n Viikinmäen jätevedenpuhdistamon poistotunnelin yhteydessä sijaitsevan ja Staran hallinnassa olevan Viikin lumensulatuspaikan altaan pinta kävi pumppaamolla yli ylivuotorajan 18.12.2019 klo 22:58- 19.12.2019 00:07. Arvio maastoon virranneesta puhdistetusta jätevesimäärästä on noin 1-2 m3.

Tarkistuksessa todettiin, että maastossa ei näkynyt jälkiä veden virtamisesta vesistöön asti. Syy korkeaan pintaan liittyi poikkeukselliseen jäteveden virtaamaan puhdistamolle sekä poikkeuksellisen korkeaan merenpintaan, joka aiheutti poistotunneliin padotustilanteen. 
Subject: Ylivuodot
City: Helsinki
Target: Asukkaat; Asiantuntijat; Yritykset ja yhteisöt