Ympäristö-, laatu- sekä työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät

HSY:n toimintajärjestelmä täyttää kansainväliset laatu- ja ympäristövaatimukset (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015) sekä työterveys- ja työturvallisuusvaatimukset (ISO 45001:2018).

HSY:n laatu- ja ympäristöjärjestelmät sertifioitiin vuonna 2015 ja työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä vuonna 2017 ja uusittiin uudella ISO 45001:2018-standardilla. Bureau Veritas Certification on myöntänyt kaikkiin kolmeen standardiin sertifikaatit.

Yhden, yhtenäisen toimintajärjestelmän avulla pystymme järjestelmällisesti huomioimaan ja toteuttamaan laatu-, turvallisuus- ja ympäristönäkökulmat toiminnassamme.

Lainsäädännön velvoitteiden lisäksi pyrimme parantamaan ympäristön tilaa myös vapaaehtoisin toimenpitein. Jatkuvaa parantamista seuraamme mm. sisäisillä ja ulkoisilla auditoinneilla ja raportoinneilla.

Haluamme pitää riman korkealla myös sisäisesti: toimintajärjestelmä ohjaa meitä toimimaan vastuullisesti ja kohti kestävää kehitystä.


Tutustu HSY:n ISO 9001 ja ISO 14001 sertifikaattiin ​»

Tutustu HSY:n ISO 45001 -sertifikaattiin ​»

Tutustu HSY:n toimintapolitiikkaan »​​