Yhteisöt ja yritykset

Asiakaspalvelu

HSY:n asiakaspalvelu palvelee yksityisasiakkaiden lisäksi yhteisö- ja yritysasiakkaita.  

Jätehuolto

Otamme vastaan yhteisöjen ja yritysten jätteitä Sortti-asemilla, vaarallisen jätteen vastaanottoasemalla ja Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa.  

Vastaamme toimialueellamme jätelain mukaisesti kuntien hallinto- ja palvelutoimintojen yhdyskuntajätteistä. Valtio, seurakunnat ja yritykset, kuten yksityinen palvelutoiminta ja teollisuus- ja tuotantolaitokset, vastaavat itse jätehuollostaan. Ne voivat hankkia jätehuoltopalvelut kilpailuttamiltaan, vaadittavat luvat omaavilta palveluntarjoajilta.

Vesihuolto

​Kun yhteisö tai yritys on kiinteistönomistaja, se on myös vesihuoltomme asiakas. Toiminnassa saattaa syntyä poikkeavia jätevesiä. Niiden käsittelyyn on omat sääntönsä ja ohjeensa. Poikkeavien jätevesien johtaminen viemäriverkkoon on aina luvanvaraista.

Seutu- ja ympäristötieto

Tuotamme runsaasti aineistoa pääkaupunkiseudun yrityksistä. Kokoamme seudun kehittämistä palvelevia asiantuntijaraportteja, tietoaineistoja ja analyysejä. Tuotteemme palvelevat laajenevan pääkaupunkiseudun suunnittelua, tutkimusta ja päätöksentekoa. Lisäksi osallistumme seudulliseen tietoyhteistyöhön.​ Tutustu aineistoon Työpaikat ja työssäkäynti -osiossa.