Jätehuolto

Yritysten jätehuoltopalvelut kiinteistöille

Vastaamme seuraavien hallinto- ja palvelutoimintojen jätteenkuljetuksesta yhdyskuntajätteen (pl. keräyspaperi) osalta:

  • kuntien hallinto- ja palvelutoiminta
  • yksityinen palvelutoiminta, jos jätehuolto on yhteinen asuinkiinteistön kanssa (ns. kivijalkamyymälät, putkikeräysjärjestelmä)

HSY voi jatkossa tehdä kiinteistön jätehuoltopalveluista sopimuksen yrityksen kanssa sen jälkeen, kun yritys on julkaissut ilmoituksen Materiaalitori.fi -tietoalustassa eikä ole löytänyt kohtuullista markkinaehtoista jätehuoltopalvelua ilmoituksensa perusteella.

Jätteenkuljetuspalvelun tilaukset ja muutokset

Tilaa jätteenkuljetuspalvelu tai tee muutoksia 
Kaikki jätepalvelun muutokset ja tilaukset eivät vielä onnistu verkon kautta; näissä ja muissa kysymyksissä auttaa asiakaspalvelumme​

Jätteen vastaanottopalvelut

Otamme vastaan yhteisöjen ja yritysten jätteitä

Uudet yritysten jätehuollon käytännöt voimaan vuoden 2020 alusta 

 Jätelaki muuttuu 1.1.2020. Muutos tuo tullessaan muutoksia yrityksille tarkoitettuihin kunnan jätehuoltopalveluiden käytäntöihin. HSY voi muun palvelutarjonnan puuttuessa toteuttaa yritysten jätehuollon kunnan toissijaisen vastuun jätehuoltopalveluna (TSV-palvelu). 

Jätelain muutoksen myötä otetaan TSV-palveluissa käyttöön Materiaalitori.fi -tietoalusta 1.1.2020 alkaen. Vuoden 2020 alusta alkaen yrityksen, jolla ei ole HSY:n kanssa voimassa olevaa TSV-sopimusta ja joka ennakoi tarvitsevansa TSV-palvelua yli 2000 eurolla (ALV 0) vuosittain, on käytettävä Materiaalitori.fi -tietoalustaa ennen toissijaista jätehuoltopalvelua koskevan sopimuksen tekemistä HSY:n kanssa.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yritys on 1.1.2020 alkaen oikeutettu pyytämään TSV-palvelua HSY:ltä vasta silloin, jos yritys ei saa kohtuullista markkinaehtoista jätehuoltopalvelua Materiaalitori.fi -alustan kautta tehtävään ilmoitukseen 14 vuorokauden kuluessa ilmoituksen jättämisestä. Yrityksen kannattaa ilmaista mahdollinen TSV-palvelun tarpeensa Materiaalitori.fi -alustalle jätettävään ilmoitukseen jo ilmoituksen tekemisen yhteydessä.

Materiaalitori.fi -alustan käyttövelvoite ei koske

  • Niitä yrityksiä, joilla on voimassa oleva TSV-sopimus HSY:n kanssa.
  • Ennalta arvaamattomasta kiireestä johtuvaa jätehuoltopalvelun tarvetta.
  • Sellaisia yrityksiä, joiden vuosittainen TSV-palvelun tarve alittaa arvoltaan 2 000 euroa (alv. 0%).

Näissä tapauksissa jätteen haltija voi pyytää tarvitsemaansa jätehuoltopalvelua suoraan HSY:ltä. Yritys voi ottaa HSY:hyn yhteyttä tarvitessaan apua yksittäisen jätekuorman tai vuosittaisen jätehuoltopalvelun arvon arviointiin. 

www.materiaalitori.fi

www.motiva.fi/materiaalitori

Motivan esite: Hae jätehuollon palveluita Materiaalitorilta

Motivas broschyr: Sök tjänsteleverantörer inom avfallshantering på Materialtorget

Motiva's brochure: Search for a waste management service provider in Materiaalitori