Jätteiden lajittelu

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Jätteiden lajittelu säästää sekä ympäristöä että kustannuksia. Jätelaki velvoittaa kaikkia toimimaan niin, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän, jäte on mahdollisimman haitatonta ja että se hyödynnetään ensisijaisesti materiaalina (materiaalikierrätys) ja toissijaisesti energiana (energiahyödyntäminen).     

Pääkaupunkiseudun jätehuoltomääräyksissä annetut lajitteluvelvoitteet koskevat kunnan järjestämän jätehuollon piiriin kuuluvia kiinteistöjä.      ​     

Lajitteluohjeet

 Perusohjeet jätteiden lajitteluun​ löytyvät Asukka​​​​​​alle-osiosta. Tarkempia ohjeita muiden muassa suurtuottajien biojätteistä ja terveydenhuollon erityisjätteistä löydät tästä osiosta.

HUOM!  Lajitteluohjeet voivat hieman vaihdella sen mukaan, missä ja miten jätteet hyödynnetään. Muiden kun HSY:n asiakkaiden on siksi hyvä tarkistaa ohjeistus siltä yritykseltä, jonka kanssa jätehuoltosopimus on tehty.     

Kiitos kun lajittelet!​