Jätteiden vähentäminen työpaikalla

Paras jäte on syntymätön jäte

Jäte on rahalla ostettua tavaraa: tuote- ja raaka-ainehävikkiä, pakkauksia, kalusteita, laitteita, välineitä ja tarvikkeita. Jätteestä maksetaan sekä ostettaessa että poistettaessa. Tuote, jota ei koskaan hankita, ei myöskään päädy jätteeksi.

Jätteen vähentäminen alkaa materiaalivirtojen ja jätemäärien selvittämisellä. HSY:n maksuton Petra-jätevertailu on työkalu pääkaupunkiseudun yritysten ja julkisten palvelujen jätemäärien seurantaan ja vertailuun. Ekokompassi on pk-yrityksille suunnattu kevennetty ympäristöasioiden hallinnan työkalu.