Asiointi

​​Jätteet otetaan vastaan ekoteollisuuskeskuksen vaaka-asemalla, josta ne punnituksen jälkeen ohjataan tyhjennyspaikkaansa.

Jäte-erä hinnoitellaan

  • painon
  • jätelajin
  • käsittelyprosessin, ja 
  • hinnastossa (2020) mainittujen lisämaksujen mukaisesti.

Jätelaji määräytyy jätteen syntytavan, ominaisuuksien ja käsittelyn perusteella. Kuorman sisältäessä useita jätelajeja maksu määräytyy kalleimman jätelajin mukaan.

Lue lisää uusista yritysten jätehuollon käytännöistä, jotka astuvat voimaan vuoden 2020 alusta »

Ennen sisääntulopunnitusta jätteen tuojan on luovutettava vaakahenkilöstölle tiedot asiakkaasta ja jätteestä. Tiedot luovutetaan asiakaskortilla, etäkortilla tai Jätteen siirtoasiakirja / Yksittäiskuorman laskutussopimus -lomakkeella, jotka ovat saatavissa ekoteollisuuskeskuksen vaaka-asemalta ja HSY:n verkkosivuilta.

Asiakaskortti on tarkoitettu Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen palveluita toistuvasti käyttäville yritysasiakkaille. Korttia käytettäessä asiakastiedot ja jätteen oletustiedot luetaan lukulaiteella. Mikäli kuorman jätetiedot poikkeavat kortille kirjatuista oletustiedoista, tulee kuljettajan ilmoittaa poikkeavat tiedot suullisesti vaakahenkilöstölle ennen punnitusta.
Jotta asiointi Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen vaaka-asemalla olisi sujuvaa, toivomme asiakkaan varmistavan, ennen toimitustensa aloittamista, että jokaisella ajossaan olevalla autolla on HSY:n Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen asiakaskortti käytettävissään. Asiakaskorttihakemuksella tilataan myös tarvittavat lisäkortit.

Etäkortti on tarkoitettu HSY:n tai sen tytäryhteisön sopimuskumppaneina oleville yrityksille, jotka toimittavat jätettä erilliseen sopimukseen perustuen Ämmässuon ekoteollisuuskeskukseen tai Vantaan Energian jätevoimalaan.  

Asiakaskorttihakemus

Etäkorttihakemus

Asiakaskortin sopimusehdot

Korttihakemukset lähetetään osoitteeseen jate.vastaanotto(a)hsy.fi. Korteilla tehdyt toimitukset laskutetaan kokoomalaskuina erikseen sovittua laskutusväliä noudattaen.

Jätteen siirtoasiakirja / Yksittäiskuorman laskutussopimus on tarkoitettu yritysasiakkaille satunnaista, yksittäistä kuormaa koskevaa asiointia varten. Lomaketta voi käyttää myös jätteen siirtoasiakirjana jätteille, joista siirtoasiakirjaa jätelain 121 § mukaan edellytetään.

Jätteen siirtoasiakirja / Yksittäiskuorman laskutussopimus -lomake
Tietoa jätteen siirtoasiakirjasta sekä Yksittäiskuorman laskutussopimusehdot


Huomioithan, että 1.1.2020 jälkeen HSY edellyttää valtakirjaa, mikäli asiakaskorttihakemuksen tai yksittäiskuorman laskutussopimuksen allekirjoittaa joku muu kuin asiakas itse. Valtakirjan antaminen on helppoa alla olevalla HSY:n valtakirjapohjalla. Valtakirjan allekirjoittamiseen tarvitset verkkopankkitunnukset. 
HSY ei kirjoita vaaka-asemalla laskua yksityishenkilön nimiin ilman henkilön läsnäoloa ja henkilöllisyystodistusta.