Tutkimustietoa

Tutkittua tietoa jätteistä peruskouluissa 2011-2013

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY tutki peruskoulujen jätteitä pääkaupunkiseudulla vuosina 2011 ja 2013. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä alueen kuntien kanssa.

Seuranta kesti neljän viikon ajan. Koulujen henkilökunta seurasi jäteastioiden täyttymistä sekajätteessä, biojätteessä, paperissa, pahvissa, kartongissa, lasissa, metallissa ja energiajätteessä.

Jätteen määrä pääkaupunkiseudun peruskouluissa vuosina 2011 ja 2013