Oppilaitosten ja päivähoidon jätehuolto

Sopimukset jätteen kuljettamisesta

Oppilaitokset ja päiväkodit tilaavat jätteen kuljetuksen (pl. keräyspaperi) HSY:ltä. 

Pääkaupunkiseudun jätehuoltomääräysten mukaan oppilaitoskiinteistöjen on kerättävä seuraavat jätteet erikseen, jos niitä syntyy yli 50 kiloa viikossa:

  • ​biojäte
  • lasipakkaukset
  • pienmetalli
  • kartonkipakkaukset

Muovipakkausten erilliskeräys on vapaaehtoista.

Keräysvelvoitteet muuttuvat 1.1.2021 alkaen, tutustu uusiin velvoitteisiin  Jätehuoltomääräykset -sivulla.

Pieni kiinteistö voi sopia yhteisten jäteastioiden käytöstä toisen oppilaitoksen tai päiväkodin kanssa.

Keväällä lähetämme oppilaitoksiin ehdotuksen kesäaikaisesta jätehuoltojärjestelystä. Päiväkodit saavat vastaavasti kyselyn tarvittavista muutoksista lomakauden ajalle.

Lisätietoa jätehuollon järjestämisestä saa asiakaspalvelusta,
puh. 09 1561 2110 (ma–pe klo 8.30–15.30).