Jätemäärien seuranta

​Mittarit auttavat seuraamaan ympäristötyön edistymistä. Mittaamalla kiinteistön jätemääriä, saadaan käsitys niiden kehityksestä. Oppilaitokset ja päiväkodit saavat halutessaan HSY:n raportin sen kiinteistöltä keräämistä jätteistä. Myös muiden kuin HSY:n keräämien jätteiden kuljetussopimuksiin kannattaa liittää raportointivelvoite.

Raportin laajuus ja sisältö vaihtelevat tavasta hallita ympäristöasioita. Raportoinnissa hyvänä apuna toimii jätetietojen vertailujärjestelmä Petra​. Se on HSY:n ylläpitämä maksuton työväline yrityksen tai julkishallinnon kiinteistön jätetietojen seurantaan.