Ympäristökartoitus

Ympäristökartoitus ja -ohjelmat auttavat pienentämään ympäristökuormitusta ja säästämään kustannuksia.

Kiinteistökohtaisen jätehuoltosuunnitelman laatiminen auttaa jäteasioiden hallintaa ja tukee kestävän kehityksen opetusta. Oleellista on, että toimitaan jätehuoltomääräysten mukaan. Suunnitelman laatimiseen ei kuitenkaan ole velvoitetta. Suunnitelmaan voi kirjata mm. mahdollisuudet jätteen vähentämiseen, keräysvälineitä koskevat ohjeet ja merkinnät sekä toimet henkilöstön kouluttamiseksi.