Käymäläetiketti yleisötapahtumissa

Pyttyyn vain sitä itseään

Yleisötapahtumissa käytettäviin siirrettäviin wc-koppeihin tulisi laittaa vain ihmisperäisiä jätöksiä ja vessapaperia. Ylimääräiset roskat käymäläjätteen joukossa voivat pahimmassa tapauksessa tukkia lokajätteiden vastaanottoaseman, jolloin sen toiminta keskeytyy ja jätteitä ei voida ottaa vastaan. 

HSY tarjoaa tapahtumavessoihin liimattavan tarran ohjaamaan roskat oikeaan paikkaan wc-pytyn sijasta. Sovi tarran käytöstä etukäteen käymälöistä vastaavan yrityksen kanssa. 

Tilaa tarroja esitepalvelustamme "pyttyetiketti"-hakusanalla » 


Siirrettävän WC:n pyttyetiketti -tarra (35x35cm)

Huolehdi roska-astioiden riittävästä määrästä

Riittävä määrä roska-astioita wc-alueen läheisyydessä vähentää myös vessoihin päätyvän ylimääräisen roskan määrää.

Lisätietoa yleisötilaisuuksien jätehuollon järjestämisestä löytyy Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräyksissä kohdasta 37 §

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 405/2009 kerrotaan suurten yleisötilaisuuksien hygieenisistä järjestelyistä ja jätehuollosta. Suuressa yleisötilaisuudessa, johon ennakoidaan osallistuvan yhtäaikaa yli 500 henkilöä, on varattava yleisölle riittävä määrä käymälöitä käsienpesumahdollisuuksineen. Jätehuolto tulee järjestää siten, ettei siitä aiheudu terveyshaittaa. Käymälät ja jäteastiat on tyhjennettävä hygieenisesti ja riittävän usein. Käymälöistä säädetään tarkemmin asetuksen liitteessä 1.


Tee tarvittaessa jätehuoltosuunnitelma 

Jätehuoltosuunnitelmassa on oleellista kertoa, miten jätehuolto on suunniteltu järjestettävän kävijämäärään suhteutettuna siten, että

  • jäteastioita on riittävästi 
  • jäteastiat on sijoiteltu sopivasti roskaantumisen ehkäisemiseksi
  • lajittelu mahdollistuu (riippuen tapahtuman luonteesta ja koosta) ja lajitteluohjeistus on riittävä.

Eri jätelajien keräysvelvoitteet (kg-määrät) koskevat HSY:n jätehuollon piirissä olevia toimijoita, mutta käytännössä kaupungit ohjaavat kaikki tapahtumat noudattamaan samoja rajoja. Niitä voi siis pitää hyvinä suosituksina, mutta tapauskohtaisesti noudattamisessa voi käyttää harkintaa.

Jätehuoltosuunnitelman pohjana voi käyttää esimerkiksi Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän tapahtumien käytössä olevaa pohjaa. Pohja on tehty ympäristösertifikaattia hakevalle tapahtumalle ja on siksi hyvin kattava. Muissa tapahtumissa sitä voi hyödyntää soveltuvin osin.

Ekokompassi -tapahtuman jätehuoltosuunnitelma »