Poikkeavat jätevedet

Sako- ja umpikaivolietteet

HSY:n alueella toimii neljä sako- ja umpikaivolietteiden vastaanottoasemaa. Ne sijaitsevat Espoossa Koskelossa ja Suomenojalla, Kirkkonummella Veikkolassa sekä Helsingissä Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla. Vastaanottoasemien käytöstä tehdään sopimus lokakuljetusliikkeen kanssa. Valvontapalvelut laatii sopimuksen oheisen ajotunnistimien- ja korttien tilauslomakkeen perusteella.

Ravintoloiden rasvakaivojätteet

Ravintoloiden rasvakaivojätteitä otetaan vastaan Viikinmäen jätevedenpuhdistamon mädättämöön. Vastaanottoaseman käyttö edellyttää sopimusta lokakuljetusliikkeen kanssa. Rasvatukokset jätevesiviemärissä voidaan estää, kun ravintolat ja keittiöt noudattavat HSY:n rasvaohjetta.

Rasvaohje ravintoloille - pidä viemärit vedossa

SiirtoWC-jätteet

Viikinmäen puhdistamolla on erillinen vastaanottopiste SiirtoWC-jätteiden käsittelylle. SiirtoWC-jättteiden tuonnista tulee ilmoittaa etukäteen valvontapalveluille.

Teollisuusjätevedet

Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle johdetaan teollisuusjätevesiä Helsingistä, Vantaalta (Itä- ja pohjoisosat), Sipoosta, Järvenpäästä, Tuusulasta, Keravalta, Pornaisista ja Mäntsälästä (Ohkola). Suomenojan jätevedenpuhdistamolle johdetaan jätevesiä Espoosta, Vantaan länsipuolelta, Kauniaisista, Kirkkonummelta ja Siuntiosta. HSY:n oman toiminta-alueen (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) ulkopuolisilla viemäröintialueilla teollisuusjätevesien valvontaa tehdään yhteistyössä KUVESIN (Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitos- kuntayhtymä), muiden kuntien vesilaitosten ja ympäristöviranomaisten kanssa. 

Normaalista asumajätevedestä poikkeavia teollisuusjätevesiä syntyy esimerkiksi elintarvike-, metallien pintakäsittely-, maali-, tekstiili- ja kemianteollisuudessa. Viemäröintilupaa teollisuusjätevesien johtamiseen haetaan teollisuusjätevesilomakkeella, kun kyseessä on HSY:n omalla toimialueella toimiva teollisuuslaitos.

Teollisuusjätevesisopimuksessa määritetään ehdot teollisuusjätevesien johtamiselle ja siinä laitos sitoutuu tarkkailemaan jätevesiensä laatua annettujen ohjeiden mukaisesti. Jätevesien laatu voi vaikuttaa myös jätevesimaksun suuruuteen.

Viikinmäen ja Suomenojan jätevedenpuhdistamoille johdettaville jätevesille on asetettu erilliset raja-arvot, jotka koskevat teollisuuslaitoksien lisäksi kaikkia viemäriin liittyneitä asiakkaita.

Poikkeavien jätevesien tarkkailu

Poikkeavien jätevesien (teollisuusjätevesien) tarkkailusta HSY:n viemäröintialueella koostetaan vuosittain raportti, jonka voi tilata valvontapalveluilta.

Pilaantuneiden maa-alueiden vedet

Pilaantuneiden maiden kunnostustöiden yhteydessä muodostuvien vesien viemäriin johtamislupaa haetaan omalla lomakkeella. Johtamisluvassa ohjeistetaan tarvittavista esikäsittelyistä ja veden laadun seurannasta. Näistä jätevesistä laskutetaan määrän ja laadun mukainen jätevesimaksu.

Muut poikkeavat vedet

Jos poikkeavaa jätevettä on vähän tai jäteveden laatu poikkeaa vain vähän normaalista asumajätevedestä, voidaan johtamislupaa pyytää vapaamuotoisella hakemuksella sähköpostitse. Hakemukseen tulee liittää viemärikelpoisuuden arvioinnissa tarvittavat tiedot.

Muut nestemäiset jätteet

Helsingissä Viikinmäen puhdistamolla voidaan käsitellä myös puhdistusprosessille haitattomia nestemäisiä jätteitä. Jätteiden soveltuvuus arvioidaan tapauskohtaisesti. Tuoduista jätteistä laskutetaan jätteiden laadun ja määrän perusteella.

Kysy lisää valvontapalveluiden asiantuntijoiltamme

Anu Tarima, puh. 040 334 5394, anu.tarima(at)hsy.fi      
Heli Lindberg, puh. 050 336 5702, heli.lindberg(at)hsy.fi
Eija Lehtinen, puh. 046 877 2217, eija.lehtinen(at)hsy.fi

Sako- ja umpikaivolietteiden vastaanottopisteiden puhdistukset ja huollot:
Sako- ja umpikaivojen vastaanottoasemien puhdistuksista ilmoitetaan lokakuljetusliikkeille sähköpostitse.