Kestävä kaupunkielämä

Kalasatama_Panorama__ppt.jpg

Nykyinen elämäntapamme kuluttaa paljon luonnonvaroja ja aiheuttaa ilmastoa lämmittäviä ja hengitysilman laatua heikentäviä päästöjä. Tämä kehitys on pystyttävä kääntämään toiseen suuntaan, mikäli haluamme antaa lapsillemme mahdollisuuden turvalliseen ja terveelliseen maapalloon. Pääkaupunkiseudulla ilmasto- ja resurssiviisaustyötä on ryhdytty tekemään tarmokkaasti: kaupungit ovat asettaneet hiilineutraaliustavoitteet ja niitä toteuttavat ohjelmat.

Ilmastohaasteeseen vastaamiseksi on tehtävä myös yhteistyötä kaupunkien välillä sekä muiden tahojen kanssa. Asukkaat on innostettava mukaan vähentämään kulutuksensa aiheuttamia päästöjä. Tämän vuoksi HSY valmistelee pääkaupunkiseudulle Kestävän kaupunkielämän ohjelmaa yhdessä pääkaupunkiseudun kaupunkien, seudullisten organisaatioiden, yritysten ja asukkaiden kanssa.

Ohjelman visiona on "Yhdessä teemme maailman kestävimmän kaupunkiseudun" ja sen toimenpiteet tulevat liittymään muun muassa kiertotalouteen, ilmastokestävyyteen ja ilmansuojeluun.​ 

Tausta.jpg