Lietehiilihanke tukee ravinteiden kierrättämistä

Lietehiilihanke on HSY:n, Gasum Oy:n ja Luonnonvarakeskuksen yhteishanke, jossa tutkitaan puhdistamolietteestä pyrolyysillä tuotettua lietehiiltä ja sen ominaisuuksia.

Selvitämme hankkeessa, kuinka hiiltoprosessin olosuhteet vaikuttavat lopputuotteen laatuun ja sen soveltuvuuteen ravinteiden kierrätystä edistävissä käyttökohteissa, kuten maanparannusaineena, kompostoinnin kiihdyttimenä tai ravinteita suodattavana materiaalina. Tutkimme pyrolyysiprosessin vaikutusta lietteen orgaanisiin haitta-aineisiin, raskasmetalleihin ja mikromuoveihin sekä lietteestä valmistetun hiilen rakennetta.


Hankkeen tavoitteena on edistää jätevesilietteiden sisältämien ravinteiden ja hiilen turvallista ja energiatehokasta hyödyntämistä. Käytännön toimintaympäristössä toteutettava hanke tuottaa viranomaisille arvokasta puuttuvaa tietoa pyrolyysiin liittyvistä kysymyksistä sekä tuotteiden loppukäyttäjille luotettavaa tietoa syntyvien tuotteiden laadusta ja turvallisuudesta. Hanke käynnistyi syksyllä 2018 ja kestää kaksi vuotta.

Hanketta rahoittaa Ympäristöministeriö Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta ohjelmasta ». Hanke toteuttaa hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön –kärkihanketta. Lisätietoa hankkeesta

Hankepäällikkö Aino Kainulainen, HSY (etunimi.sukunimi@hsy.fi)

Gasum: Inkeri Kauppi (etunimi.sukunimi@gasum.com)

Luonnonvarakeskus: Kimmo Rasa (etunimi.sukunimi@luke.fi)