Dataskyddsbeskrivningar

Denna katalog innehåller samkommunen Helsingforsregionens miljötjänsters dataskyddsbeskrivningar ordnade enligt syftet för behandlingen av personuppgifter. I dataskyddsbeskrivningarna beskrivs hur HRM samlar in, behandlar och överlåter per-sonuppgifter i samband med vattenförsörjnings- och avfallshanteringstjänsterna, region- och miljöinformationstjänsterna samt övriga tjänster.

Dataskyddsbeskrivningar för HRM:s vattenförsörjning och avfallshantering samt region- och miljöinformationstjänster

Dataskyddsbeskrivningar gällande kameraövervakning och passerkontroll

HRM:s dataskyddsbeskrivningar gällande personalen

Dataskyddsbeskrivningar med anknytning till rådgivning för HRM:s kunder, information om tjänster och ordnandet av evenemang

Övriga tjänster

HRM har uppdaterat sin dataskyddspraxis

Omsorgsfull hantering och skydd av personuppgifter är viktigt för oss. EU:s dataskyddsförordning (GDPR) har tillämpats sedan 25.5.2018. Vi har uppdaterat våra dataskyddsbeskrivningar och processer kring förverkligande av de registrerades rättigheter samt sett över vår interna praxis.

Vi berättar tydligt och öppet om uppgifternas användningsändamål. 

HRM:s dataskyddsansvariga är Miikka Pekkarinen (tietosuojavastaava@hsy.fi).

Begäran om granskning av registeruppgifter

En begäran om granskning av de egna personuppgifterna kan lämnas in till HRM endast med den elektroniska blanketten för om granskning av egna uppgifter nedan eller genom att komma till HRM:s verksamhetsställe i Ilmala och fylla i blanketten. HRM tar inte emot förfrågningar om granskning av uppgifter som lämnas in på andra sätt. Du kan också meddela om an-vändning av andra rättigheter enligt dataskyddsförordningen gällande hanteringen av dina personuppgifter (exempelvis be-gära att dina personuppgifter korrigeras eller raderas eller att behandlingen begränsas) med denna blankett.

HRM verifierar personens identitet innan begäran behandlas. För att skicka en elektronisk blankett krävs säker elektronisk identifiering och när du besöker HRM:s verksamhetsställen ber vi dig uppvisa ett identitetsbevis med bild.