HRM:s strategi

​​HRM:s sammanslutningstämma godkände HRM:s nya strategi för 2025 vid sitt möte 16.11.2018.

HRM:s vision för 2025 är att tillsammans skapa världens hållbaraste stadsregion i huvudstadsregionen. 

Detta mål når vi genom att stå som föregångare inom miljöansvar och energieffektivitet, hög funktionssäkerhet, smidiga tjänster och en stabil ekonomi. Våra facilitatorer stöder oss i vår strävan att uppnå dessa mål. 

Verksamhetstanken berättar vad HRM finns till för, och tillsammans med våra värden skapar det grunden för vår strategi.
Strategiakuva-ru.jpg 

​​​​Strategiska mål​​Facilitatorer
 • Föregångare inom miljöansvar och energieffektivitet
 • Hög funktionssäkerhet
 • Smidiga tjänster
 • Stabil ekonomi
 • Vi utvecklar ett bra arbetsliv
 • Vi utnyttjat ny teknologi
 • Vi påverkar med information
 • Vi bygger samarbete

Värden

Våra värden syns i den dagliga verksamheten. 

 • Ansvarsfullt
 • Öppet
 • Tjänstvilligt
 • Nydanande