Anvisningar for arbetssökning

​Hur skickar man in en ansökan?

Till de lediga jobben ska du i första hand söka med en elektronisk ansökningsblankett. Du kan hitta en länk till ansökningsblanketten i samband med varje annons om ett ledigt jobb.

Om du skickar din ansökan per post, kom ihåg att bifoga ditt cv. Skicka din ansökan till vårt registratorskontor på adressen: HRM registratorskontor, PB 100, 00066 HRM (besöksadress Ilmalatorget 1, Helsingfors). Skriv på kuvertet och i själva ansökan namnet på den uppgift som du söker. Ifall du söker fler än en uppgift, gör en skild ansökan jämte cv för var och en. Posta gärna varje ansökan i ett skilt kuvert. Ifall du inte åtskiljer dina ansökningar tillräckligt väl kan det ta längre tid att behandla dem eller till och med leda till att de förkastas.

Den 1 januari 2015 tog vi i bruk ett datasystem som stöder rekryteringen. Vi inför även sådana ansökningar i systemet som skickats till oss i pappersform. Vi utarbetar sammandrag från datasystemet för att stöda vårt beslutsfattande. Om du själv fyller i den elektroniska ansökan säkerställer du att uppgifterna stämmer.

I systemet kan du välja på vilket sätt du vill bli kontaktad (per telefon, e-post eller brev). Ifall du skickar din ansökan per brev använder vi telefon och e-post för att kontakta dig. Ifall ingen e-postadress finns i din postade ansökan kontaktar vi dig per telefon och brev.

Ansökans offentlighet

En arbets- eller tjänsteansökan är i regel en offentlig handling. Även val av arbetstagare och tjänsteinnehavare är offentliga. När vi fattar vårt beslut jämför vi de sökandes utbildning och arbetserfarenhet. Vem som helst kan på begäran få de offentliga uppgifterna i ansökningarna.

Du kan dock begära att ditt namn inte publiceras i sammandraget av de sökande. I så fall ska du i den elektroniska ansökan välja punkten ” Jag vill inte att mitt namn publiceras” På det här sättet får de som hos oss har rätt att behandla ansökningarna informationen. (voisiko olla: jotka meillä käsittelevät hakemuksia?). Observera dock att detta inte förpliktar någon, men HRM ger enbart ut namnet ifall det krävs. Medierna respekterar i allmänhet sökandenas önskemål om saken.

Ytterligare information

Du kan få ytterligare information om det lediga jobbet från den chef som sköter rekryteringen och som omnämns i arbetsplatsannonsen. I andra fall kan du skicka e-post till adressen rerytoinnit(at)hsy.fi.