Studerande, sök jobb hos oss!

Studerande är en viktig resurs för oss. Vi erbjuder studerande sommarjobbsplatser, praktikplatser och möjlighet att göra slutarbeten. Många av de studerande som jobbat hos oss har efter studierna börjat arbeta hos oss.

Skicka din ansökan via vidstående länk »