Kom och jobba hos oss

Vår samkommun anställer ungefär 750 personer. Vår verksamhet är mångsidig, och vi behöver kunnig personal av många olika slag, från nyligen utexaminerade till erfarna proffs. 

Ansvarstagande arbetsgivare

Vid HRM är vi stolta över vårt eget arbete, och vi förbinder oss att ständigt utveckla oss själva och vår arbetsgemenskap. Vi bedriver vår verksamhet på ett miljömedvetet sätt och verkar för att skydda vattnet, luften och jordmånen, bekämpa klimatförändringen och spara på naturresurser.

Våra värderingar är ansvarsfullhet, serviceinriktning, öppenhet och rättvisa. Vi producerar och ordnar högklassig vattenförsörjning och avfallshantering och erbjuder aktuell regional information på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt. Med stöd av dessa värderingar vill vi fungera som en ansvarstagande arbetsgivare och skapa en hållbar framtid.

Jämställdhet och jämlikhet

HRM är en jämställd arbetsgemenskap. HRM iakttar som arbetsgivare principerna om jämställdhet och jämlikhet och lägger särskild vikt på att personalen behandlas rättvist.