Info om HRM

​Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM producerar tjänster inom vattenförsörjning och avfallshantering samt information om huvudstadsregionen och miljön. Vi hjälper invånarna att verka för en bättre miljö.

Våra huvudsakliga uppgifter

Vattenförsörjning – vi levererar dricksvatten av god kvalitet till över en miljon invånare i huvudstadsregionen. Vi renar effektivt stadsbornas och industrins avloppsvatten för att skydda Östersjön samt bygger och sanerar vatten- och avloppsnätet​.

Avfallshantering  – vi ordnar avfallshanteringen för bostadsfastigheter och den offentliga förvaltningen i huvudstadsregionen och Kyrkslätt.

Region- och miljöinformation – vi följer luftkvaliteten i huvudstadsregionen vid elva mätstationer. Vi främjar genomförandet av Huvudstadsregionens klimatstrategi 2030 och Huvudstadsregionens strategi för anpassning till klimatförändringen.

Medlemskommunerna i samkommunen HRM är Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda. Vår verksamhet beskrivs närmare i grundavtalet som undertecknats av medlemskommunerna.

Organisation

 

Samkommunens högsta beslutande organ är samkommunsstämman. Styrelsens bestämmanderätt fastställs i grundavtalet och i samkommunens förvaltningsstadga och instruktion.

Läs mer om beslutsfattandet inom HRM » .

HRM i siffror