Dricksvattnet ska kokas i 50 fastigheter i Fågelberga, Esbo

​Område/adress

Esbo, Fågelberga:
Norra Fågelbergavägen 43, 47, 49, 51, 52, 54, 57, 58, 61-63, 65-69, 71, 73
Nattskärrsvägen 1-11
Kornknarrsvägen 1-12, 14, 16-21, 23

Uppmaningen om att koka vattnet gäller 50 fastigheter och gäller från 7.3.2018 kl. 16:00.

Orsak: vattenledningarna har klorerats och vi väntar på att proverna blir färdiga.

Kranvatten kan inte användas som dricksvatten eller för matlagning utan att det kokats. Vattnet ska kokas i minst fem minuter. Också vatten som används i kaffe- eller vattenkokare ska först kokas. Efter att vattnet kokats är det användbart även efter att det svalnat.

Kranvatten kan användas för toalettspolning. Kranvatten kan användas som vanligt för att tvätta sig, om vattnet inte har en avvikande färg eller lukt. Också disken kan diskas med vatten som inte kokats, men den ska torkas ordentligt.

Vi ber invånarna att kontrollera att kranvattnet är klart och inte har en stark klorlukt. Om kranvattnet är grumligt eller har en avvikande färg eller lukt, ska man låta kranen rinna tills vattnet är klart. Om vattenkvaliteten inte har förbättrats efter att vattnet tappats cirka tio minuter ska du ta kontakt HRM:s Jour för felanmälan för vattenförsörjningen 09 1561 3000 eller Esbo miljö- och hälsovårdens kundtjänst 09 816 23900.

Även om kranvattnet skulle vara klart direkt rekommenderar vi att man ändå tappar vatten ur alla kranar och vattenanslutningar i två minuter innan vattnet används för första gången.

Tillfälliga vattenutdelningsstationer

Kornknarrsvägen 23
Norra Fågelbergavägen 49
Norra Fågelbergavägen 61

Uppmaningen att koka vattnet gäller tills vidare. Vi tar prover på vatten och ger sedan nya instruktioner 8.3.2018.

Tema: Kundtjänst; Hemmets vattenfrågor
Stad: Esbo
Målgrupp: Disponenter; Företag och samfund; Invånare