Dricksvattnet ska kokas i 10 fastigheter i Markulla

Område/adress:
Vanda
Marbäcksstigen 3 och 4
Markullavägen 9, 13, 17 och 19
Sandbanan 6, 8, 10 och 12

Uppmaningen om att koka vattnet gäller
10 fastigheter

Uppmaningen om att koka vattnet gäller från:
29.6.2018 kl. 17:00

Orsak:
vattenledningarna har klorerats och vi väntar på att proverna blir färdiga
Kranvatten kan inte användas som dricksvatten eller för mat-lagning utan att det kokats. Vattnet ska kokas i minst fem minuter. Också vatten som an-vänds i kaffe- eller vattenkokare ska först kokas. Efter att vattnet kokats är det användbart även efter att det svalnat.
Kranvatten kan användas för toalettspolning. Kranvatten kan användas som vanligt för att tvätta sig, om vattnet inte har en avvikande färg eller lukt. Också disken kan diskas med vatten som inte kokats, men den ska torkas ordentligt.

Vi ber invånarna att kontrollera att kranvattnet är klart och inte har en stark klorlukt. Om kranvattnet är grumligt eller har en avvikande färg eller lukt, ska man låta kranen rinna tills vattnet är klart. Om vattenkvaliteten inte har förbättrats efter att vattnet tappats cirka tio minuter ska du ta kontakt med fastighetsskötseln eller disponenten eller HRM:s Jour för felanmälan för vattenförsörjningen 09 1561 3000.
Även om kranvattnet skulle vara klart direkt rekommenderar vi att man ändå tappar vatten ur alla kranar och vattenanslutningar (t.ex. tvättmaskinsanslutningen) i två minuter innan vattnet används för första gången.

Tillfälliga vattenutdelningsstationer:
Markullavägen 13, 15
Uppmaningen att koka vattnet gäller tills vidare. Vi tar prover på vatten och ger sedan nya instruktioner:
30.6.2018 kl. 18:00

Kontaktuppgifter för invånare:
www.hsy.fi/vattenavbrott
HRM:s vattenförsörjnings Jour för felanmälan, tfn 09 1561 3000

Information på finska och engelska


Tema: Hemmets vattenfrågor
Stad: Vanda
Målgrupp: Invånare