Helsingfors-Vanda flygplatsområde bildar en egen tryckzon från och med 17.1.2018

​I och med att tryckförhöjningsstationen tas i bruk på onsdagen 17.1.2018 avskiljs Helsingfors-Vanda flygplatsområde från tryckzonen i Dickursby och bildar en egen tryckzon för vattendistribution.
 
Den nya tryckförhöjningsstationen kommer att förbättra vattendistributions säkerhet inom Helsingfors-Vanda flygplatsområde, säkra tillräcklig tillgång till vatten, samt förbygga eventuella variationer i vattentrycket som kan uppstå på grund av förbrukningstoppar. Efter att tryckförhöjningsstationen tagits i bruk kommer vi att kunna garantera störningsfri vattendistribution till de mer än 18 miljoner dagliga flygresenärerna och till de mer än 15 000 personer som arbetar på flygplatsområdet, och dessutom långt in i framtiden säkra en tillräcklig vattendistribution för att möta de krav som kommande kapacitetsökningar på flygplatsen ställer. 
 
I samband med att den nya tryckförhöjningsstationen tas i bruk kan förändrade flödesriktningar och tryckvariationer lösgöra fällningar från vattenledningarnas väggar. Om vattnet färgas brunt eller blir grum-ligt ska du låta det rinna ur samtliga kranar tills vattnet igen är klart. Om vattnet inte blir klart på 10 minuter ber vi dig göra en felanmälan om detta till HRM:s vattenförsörjning, tel. 09 1561 3000.

Tema: Kundtjänst; Hemmets vattenfrågor
Stad: Vanda
Målgrupp: Invånare; Företag och samfund