Störningar i vattendistributionen i Fastböle i Vanda

​Runt Heidehofvägen i Vanda har det på eftermiddagen den 6.9. hänt ett rörbrott som påverkar vattendistributionen i delar av Vanda. Rörbrottet kan förorsaka störningar i vattendistributionen samt variationer i vattnets strömningsriktning.

Vattendistributionen är avbruten på följande adresser: Takojantie, Ahjokuja, Kuninkaalantie, Sepänpiha and Heidehofintie 2.

Tillfälliga vattenutdelningsstationer: i korsningen Kiitäjäntien Kiitäjänkuja samt vid Sepänpiha 4.

Uppdatering 7.9. kl. 14: Vattendistibutionen  återgår till normalt. Trycket kan variera. 

Uppdatering 8.9. kl. 13: Vattendistributionen har återgått till normalt.

På grund av störningen i vattendistributionen kan sediment från vattenledningarnas väggar lossna på grund av att vattnets strömningsriktning och trycket varierar. Om vattnet är brunt eller grumligt ska du låta vatten rinna ur alla kranar tills vattnet är klart. Om vattnet inte har klarnat efter att ha tappats i tio minuter, ber vi dig anmäla situationen till HRM:s vattenförsörjnings feljour på tfn 09 1561 3000.

Vi uppdaterar situationen när vi fått nytt information.

Vi beklagar störningen.

Tema: Hemmets vattenfrågor; Kundtjänst
Stad: Vanda
Målgrupp: Invånare; Företag och samfund; Disponenter