Rena prov – vattnet på Lievägen i staden Vanda kan användas som vanligt

Område/ adress: Vanda/Tavasberga/ Lievägen 1-36


Uppmaningen att koka vattnet upphävs. Vattenproven är rena, vilket innebär att vattnet åter kan användas som vanligt.

Hälsoskyddsmyndigheten har beslutat att upphäva uppmaningen om att koka vattnet. Vattenproverna är rena, så vattnet kan igen användas normal

Vi ber invånarna att kontrollera att kranvattnet är klart och inte har en stark klorlukt. Om kranvattnet är grumligt eller har en avvikande färg eller lukt, ska man låta kranen rinna tills vattnet är klart. Om vattenkvaliteten inte har förbättrats efter att vattnet tappats cirka tio minuter ska du ta kontakt med  HRM:s Jour för felanmälan för vattenförsörjningen 09 1561 3000 eller din stads miljö- och hälsöskydd kundtjänst.

Även om kranvattnet skulle vara klart direkt rekommenderar vi att man ändå tappar vatten ur alla kranar och vattenanslutningar (t.ex. tvättmaskinsanslutningen) i två minuter innan vattnet används för första gången.

Om du misstänkter att du fått magsymtom på grund av dricksvattnet ber vi att du kontaktar din egen hälsocentral för bedömning av vårdbehovet. Om symtomen är lindriga eller redan har upphört, ska du meddela din  stadens ansvariga skötare för smittsamma sjukdomar per e-post.

Ett avbrott i leveransen av hushållsvatten kompenseras till kunderna i enlighet med lagen om vattentjänster och HRM:s vattenförsörjnings allmänna leveransvillkor. Kompensationen för ett avbrott som varar över tolv timmar beaktas senare i fastighetens vattenfaktura och behöver därmed inte ansökas separat hos HRM.

Om en avvikelse i vattenkvaliteten har orsakat person- eller egendomsskador ska ersättning ansökas separat med en skriftlig ansökan. Ersättningsansökan skickas till adressen: HRM:s registratorskontor, PB 100, 00066 HRM eller till adressen kirjaamo@hsy.fi.

Ytterligare information:

HRM: www.hsy.fi/vattenavbrott, HRM:s vattenförsörjnings Jour för felanmälan, tfn 09 1561 3000

Vanda stad: www.vanda.fi, Vandas miljöcentral, tfn. 09 8392 3126 (vardagar kl 9-15).  

Tema:  
Stad:  
Målgrupp: