Vattendistributionen är tillbaka i Nordsjö, Helsingfors – dricksvattnet ska kokas i de påverkade fastigheterna som en försiktighetsåtgärd


Uppdaterad 22.2.2019 kl. 12.35:
info om en tillfällig vattenutdelningsstation
Uppdaterad 22.2.2019 kl. 9.45:Vattendistributionen har återvänt, information om vattenprov, instruktioner om brunt eller grumligt vatten

På grund av en skadad vattenledning var vattendistributionen avbruten på torsdag 21.2.2019 i 14 fastigheter:

  • Gjutängsvägen 1, 2, 2A (idrottspark), 3, 4, 5, 7, 9 och 11 
  • Aspholmsvägen 7, 9 och 11 (Aspholmsstigen)
  • Stenholmsvägen 4 och 8

Vattendistributionen har återvänt kl. 03 på fredag, dricksvattnet ska kokas som en försiktighetsåtgärd i fastigheterna

Kranvatten kan inte användas som dricksvatten eller för matlagning utan att det kokats. Vattnet ska kokas i minst fem minuter. Också vatten som används i kaffe- eller vattenkokare ska först kokas. Efter att vattnet kokats är det användbart även efter att det svalnat.

Kranvatten kan användas för toalettspolning. Kranvatten kan användas som vanligt för att tvätta sig, om vattnet inte har en avvikande färg eller lukt. Också disken kan diskas med vatten som inte kokats, men den ska torkas ordentligt.

Uppmaningen att koka vattnet gäller tills vidare. Vi tar prover på vattnet i fastigheterna idag och ger sedan nya instruktioner på vår webbsida på lördag 23.2.2019.
En tillfällig vattenutdelningsstation förs tillbaka till Gjutängsplan och finns på parkeringsplatsen fr.o.m 22.2.2019 cirka kl. 13.

Är vattnet brunt eller grumligt?

Efter störningar i distributionen kan sediment från vattenledningarnas väggar lossna på grund av att vattnets strömningsriktning och trycket varierar. Om vattnet är brunt eller grumligt ska du låta vatten rinna ur alla kranar tills vattnet är klart. Om vattnet inte har klarnat efter att ha tappats i tio minuter, ber vi dig anmäla situationen till HRM:s vattenförsörjnings feljour på tfn 09 1561 3000.

Vi beklagar störningen.

Tema: Hemmets vattenfrågor; Kundtjänst
Stad: Helsingfors
Målgrupp: Invånare; Företag och samfund; Disponenter